Markkinavuoropuhelua urakoitsijoiden kanssa

Raide-Jokerin toteutus on jaettu viiteen tuotannon linjalohkoon sekä lisäksi varikkoon. Hanke on maantieteellisesti laaja sekä vaativa kadunrakennuskohde, jolle kaupunkiympäristössä toimiminen asettaa haasteita. Raide-Jokeri-allianssi on käynnistänyt markkinavuoropuhelun alan toimijoiden kanssa tarkoituksenmukaisempien työkokonaisuuksien, kumppanuuksien ja urakkamuotojen löytämiseksi. 

Raide-Jokerin urakoista ja materiaalitoimituksista kiinnostuneita yrityksiä pyydetään täyttämään tietojaan tämän lomakkeen kautta: https://raide-jokeri-lv.creamailer.fi/survey/answer/hcmx7odk0mbdp.