Markkinavuoropuhelua urakoitsijoiden kanssa

Raide-Jokerin toteutus on jaettu viiteen tuotannon linjalohkoon sekä lisäksi varikkoon. Hanke on maantieteellisesti laaja sekä vaativa kadunrakennuskohde, jolle kaupunkiympäristössä toimiminen asettaa haasteita. Raide-Jokeri-allianssi on käynnistänyt markkinavuoropuhelun alan toimijoiden kanssa tarkoituksenmukaisempien työkokonaisuuksien, kumppanuuksien ja urakkamuotojen löytämiseksi.