Pirkkolantien ja Pirjontien johtosiirtotyöt

Pirkkolassa ja Maunulassa siirretään kunnallisteknisiä putkia ja johtoja pikaraitiotien ja tulevan asuinrakentamisen alta. Työ alkoi helmikuussa 2019 Pirkkolantieltä ja etenee Pirjontielle kesäkuussa 2019. Johtosiirtoja tehdään myöhemmin vuonna 2019 myös Suursuonlaidassa ja Patolassa.

Pirkkolantien, Pirjontien ja Käskynhaltijantien varteen on suunniteltu uutta asuinrakentamista ja Suursuonlaitaan uusi päiväkoti. Rakentaminen edellyttää kunnallisteknisten johtojen eli sähkö-, tele-, viemäri-, hulevesi- ja vesijohtojen siirtämistä paikkaan, jossa niiden käyttö ja huolto on jatkossakin mahdollista. Samassa yhteydessä siirretään maakaasun siirtoputkea, jotta suojaetäisyydet uusiin rakennuksiin täyttyvät.

Johtosiirtoja tehdään myös Haaganpuron kohdalla. Työt tehdään niin, ettei purolle tai sen taimenkannalle aiheudu haittaa rakentamisesta.

Kaikki kunnallistekniikan siirtoon liittyvät työt ovat valmiita syksyllä 2020. Töistä vastaa Helsingin kaupunki.  Lue lisää johtosiirtoihin liittyvistä töistä Helsingin kaupungin verkkosivuilta.