Pikaraitiotien väliaikainen päätepysäkki rakennetaan Marjaniementien länsipuolelle

Raide-Jokeri-pikaraitiotielle rakennetaan väliaikainen päätepysäkki Marjaniementien ja Raaseporintien risteysalueen länsipuolelle, Itäkeskuksen välittömään läheisyyteen. Lopullinen pikaraitiotien päätepysäkki rakennetaan Itäkeskukseen myöhemmin Jokerikorttelin rakennustöiden yhteydessä. Väliaikaiselta päätepysäkiltä on noin 100 metrin matka Tallinnanaukion bussiterminaaliin ja Itäkeskuksen metroasemalle.

Ilmakuva Marjaniementien ja Raaseporintien risteyksestä, jossa Raide-Jokerin työmaata.
Raide-Jokerin väliaikainen päätepysäkki rakennetaan Marjaniementien ja Raaseporintien risteyksen länsipuolelle.

Väliaikaisen päätepysäkin rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2021 alueelle rakennettavan tukiseinän porapaalutuksilla. Väliaikaisen päätepysäkin rakentamisen yhteydessä Raaseporintien ja metroradan välissä kulkevaa huoltoajoreittiä siirretään lähemmäs metrorataa ja nykyistä matalammalle. Kadun ja päätepysäkin sekä alempana kulkevan huoltotien välille syntyy suuri korkeusero. Sen vuoksi kohdalle rakennetaan noin 6 metriä korkea tukimuuri. Tukimuurin rakentamisen vuoksi kaivetaan noin 8 metriä syvä kaivanto.

Rakentamisen yhteydessä tehdään loppukesällä mm. kallion louhintoja, joista tiedotamme asukkaita tarkemmin erikseen. Väliaikainen päätepysäkki valmistuu arviolta vuoden 2023 alussa.

Jokerikortteli toteutetaan kaupungin erillisenä hankkeena.

Väliaikaisen päätepysäkin sijainti ilmakuvassa Marjaniementien länsipuolella, Raaseporintien ja metroradan välissä.
Väliaikaisen päätepysäkin sijainti.