Patterimäen puunkaadot lykkääntyvät hallinto-oikeudelle jätetyn toimenpidekieltohakemuksen käsittelyn ajaksi

Puunkaadot Pajamäessä sijaitsevassa Patterimäen puistossa lykkääntyvät Helsingin hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen vuoksi. Emme siis aloita puunkaatoja vielä viikolla 29 aiemmin ilmoitetun mukaisesti, vaan odotamme hallinto-oikeuden päätöstä toimenpidekieltojen tarpeellisuudesta. Ylläpidämme valmiutta aloittaa puunkaadot tarvittaessa nopeasti.