Patterimäen puunkaadoille poikkeamislupa Uudenmaan ELY-keskukselta

Uudenmaan ELY-keskus myönsi luvan poiketa luonnonsuojelulain mukaisesta liito-oravan suojelusta Patterimäen puistossa. Raide-Jokeri-pikaraitiotien vaatimat puunkaadot aloitetaan lintujen pesimäajan jälkeen. Patterimäen töiden aloittaminen mahdollisimman pian on kriittistä liikennöinnin aloitusaikataulussa ja kustannuksissa pysymiseksi. Muualla rakentaminen etenee aikataulussa.

Uudenmaan ELY-keskus myönsi 9.7.2020 Helsingin kaupunkiympäristön toimialalle luvan poiketa luonnonsuojelulain mukaisesta liito-oravan suojelusta Patterimäen puistossa Raide-Jokeri-pikaraitiotien rakentamisalueella.  Raide-Jokeri-allianssi aloittaa puunkaadot elokuun puolivälissä lintujen pesimäajan jälkeen.

Pikaraitiotien reitti kulkee Patterimäen läpi tunnelissa ja sen länsipuolella aivan teollisuusalueen reunassa. Näin valtaosa alueen luonnosta säilyy. Poikkeamislupaa haettiin, koska maaliskuussa 2020 tehdyn selvityksen mukaan linjaukselta havaittiin uusia liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.

Patterimäen töiden aloittaminen mahdollisimman pian on välttämätöntä, jotta vältetään Raide-Jokerin käyttöönoton merkittävä viivästyminen. Viivästymisellä olisi kaupunkilaisille aiheutuvan haitan lisäksi myös huomattavat kustannusvaikutukset. Muualla linjan varrella rakentaminen etenee aikataulussa.

Aiemmat vaiheet:

 • Raide-Jokeri-allianssi ilmoitti aloittavansa puunkaadot Patterimäen puistossa toukokuun 2019 puolivälissä.
 • Pajamäki-seura ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys hakivat toimenpidekieltoa Uudenmaan ELY-keskukselta toukokuussa 2019.
 • ELY-keskus hylkäsi yhdistysten hakemukset heinäkuussa 2019. ELY-keskuksen mukaan toimenpidekielto on tarpeeton eikä puiden kaatamiseen tarvita poikkeamislupaa.
 • Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valitti ELY-keskuksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja haki samalla puiden kaadoille toimenpidekieltoa.
 • Helsingin hallinto-oikeus teki välipäätöksen, jonka mukaan täytäntöönpanokiellon antamiseen ei ole aihetta.
 • Helsingin luonnonsuojeluyhdistys haki korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden välipäätöksestä ja toimenpidekieltoa puukaadoille.
 • Korkein hallinto-oikeus määräsi 22.7.2019 täytäntöönpanokiellon, kunnes Helsingin hallinto-oikeus on ratkaissut ELY-keskuksen päätöksestä tehdyn valituksen.
 • Helsingin hallinto-oikeus jatkoi toimenpidekieltoa ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi Uudenmaan ELY-keskukselle 18.2.2020.
 • ELY-keskus antoi 27.5.2020 uusimpiin liito-oravakartoituksiin perustuvan päätöksen, jonka mukaan Raide-Jokerin valmistelevia töitä Patterimäen puistossa ei voida aloittaa.
 • Helsingin kaupunkiympäristön toimiala haki Uudenmaan ELY-keskukselta lupaa poiketa liito-oravan suojelusta Patterimäen puistossa.
 • Uudenmaan ELY-keskus myönsi luvan poiketa luonnonsuojelulain mukaisesta liito-oravan suojelusta Patterimäen puistossa 9.7.2020.