Patterimäen puistossa louhintaa viikolla 30

Patterimäen puiston länsiosassa, Raide-Jokerin työalueella louhitaan kalliota radan kohdalta. Louhinta alkaa maanantaina 26.7. ja kestää noin viikon. Räjäytyksiä tehdään 2–5 kappaletta päivässä.

Louhinnan yhteydessä tehtävästä kallion porauksesta, räjäytyksistä ja kiviaineksen lastauksesta sekä paalutuksesta aiheutuu melua lähiympäristöön.

Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä!

Ilmakuva Patterimäen puiston länsipuolelta, etualalla näkyy paalulaatan sijainti.
Ravitien suunnasta tulevaa paalulaattaa jatketaan osittain Patterimäen puiston puolelle.