Schaktning på Baggbölevägen i februari

På Baggbölevägen, vid fastigheter Baggbölevägen 1–3 utförs bergbrytning för vattenledningar och spårvägen. Brytningen utförs i två faser och båda faserna tar ungefär en vecka. Den första fasen börjas onsdagen den 10 februari. Mellan faserna är 1–2 veckor utan brytning eller sprängningarna.

Under brytningsarbetet utförs cirka 2–5 sprängningar per dag. Utöver sprängningarna kommer man bryta och lasta stenmaterial. Arbeten orsakar buller i närområdet. Vibrationsmätarn installeras till de närmaste byggnader.

Vi beklagar olägenheter på grund av bygget.