Mitä on allianssikyvykkyys?

Raide-Jokeria tehdään allianssimallilla, jotta laajan ja haastavan hankkeen suunnittelu ja rakentaminen olisi mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti ja sujuvasti. Allianssimalli itsessään ei vielä ole autuaaksi tekevä viisasten kivi. Allianssin hyötyjen saaminen esiin edellyttää, että allianssissa toimivat osaavat ottaa mallin tarjoamat mahdollisuudet tehokäyttöön. Puhutaan allianssikyvykkyydestä.

Allianssikyvykkyys on sekä yksilö- että organisaatiotason ominaisuus. Se on osaamista, mutta myös toimimista tiettyjen yhteisten periaatteiden mukaisesti. Näitä periaatteita on kirjattu allianssin peruskirjaan ja sitä kautta toimintamme taustalla vaikuttavaan allianssisopimukseen. Periaatteet korostavat melko yleviäkin asioita, kuten toistemme kunnioitusta, avoimuutta, osapuolten välistä luottamusta ja hankkeen parhaaksi toimimista. Allianssin peruskirjaa onkin jossakin artikkeleissa verrattu ihmissuhdeoppaaseen. Yksilötasolla allianssikyvykkyys näkyy mm. kykynä toimia epävarmassa, muuttuvassa ympäristössä. Organisaation puolestaan tulee tarjota tähän tukea ja työkaluja sekä johtaa toimintaa systemaattisesti kohti asetettuja tavoitteita.

Allianssikyvykkyys koostuu siis useista palasista, kuten osaaminen, oppiminen ja kehittyminen, muutosjoustavuus, innovatiivisuus, kyky avoimeen kommunikaatioon ja yhteistyöhön, osapuolten välinen luottamus, (kustannus)tehokkuus ja niin edelleen. Täysimääräistä hyötyä ei saavuteta, jos jokin osa-alueista unohdetaan. Tästä syystä mekin Raide-Jokerissa seuraamme allianssikyvykkyytemme tilaa jatkuvasti. Yksi seurannan työvälineistä on allianssikysely. Ensimmäisen kyselyn toteutimme keväällä 2018 ja seuraamme kyvykkyytemme kehittymistä toistamalla kyselyn syksyllä 2018.

Toteuttamamme allianssikyselyn perusteella tämän hetken vahvuuksiamme ovat osaaminen, avoimuus, uskallus kysyä ja hyvä yhteishenki. Eniten haastetta meillä on saada sovitut toimintatavat ja järjestelmät aktiiviseen ja johdonmukaiseen käyttöön, päätöksentekoprosessin sujuvuudessa ja tehokkuudessa sekä luottamuksen ja yhteistyön rakentamisessa. Tiedonhallintakäytäntöjen, päätöslokin ja allianssin viikkorutiinin sovittu noudattaminen ovat edellytyksiä sille, että voimme hallita valtavaa tietomäärää ja jatkuvasti muuttuvia tilanteita. Sovittujen järjestelmien ja toimintamallien noudattaminen parantaa hankkeen etenemisen dokumentointia ja sitä kautta läpinäkyvyyttä sekä lisää toimintamme järjestelmällisyyttä ja ennakoitavuutta. Päätöksenteon sujuminen puolestaan on kriittistä työmme etenemiselle aikataulussa. Projektin sisäisessä päätöksenteossa meidän on rohkeammin tehtävä päätöksiä oman toimivaltamme puitteissa. Sen lisäksi meidän on panostettava erityisesti projektin ulkopuoliseen päätöksentekoon menevien asioiden valmisteluun ja perusteluun. Päätöksenteon vaikeus, hitaus tai ennakoimattomuus ovat jatkuva riski työmme etenemiselle.

Vaikka edellä mainitut ovat isoja ja kriittisiä asioita, niihin on silti helpompaa tarttua kuin kolmanteen allianssikyvykkyytemme kehityskohteeseen eli yhteistyön ja luottamuksen edistämiseen. Se on edellisiä abstraktimpi ja epämääräisempi kokonaisuus, jonka arvoa ja merkitystä voi olla vaikeampi perustella yksiselitteisesti. Kuitenkin nimenomaan allianssiosapuolten integroituminen ja luottamus mahdollistavat allianssin tehokkaan toiminnan. Kun voimme luottaa toisiimme, toistemme osaamiseen sekä haluun toimia yhteistyössä hankkeen parhaaksi, mahdollistuu tarkoituksenmukaisempi ja tehokas työskentely. Kun opimme työskentelemään Big Roomissa yhdessä ja näkemään työskentelyn prosessina, jossa asiat tuodaan ajoissa, keskeneräisinäkin, yhteiseen keskusteluun, pystymme karsimaan päällekkäistä työtä. Voimme aloittaa asioiden yhteensovituksen jo ennen valmiita ratkaisuita ja edetä asiantuntijoidemme osaamista monipuolisesti hyödyntäen tarkoituksenmukaisempiin ratkaisuihin tehokkaammin. Voimme kehittää toimintaamme, kun emme kyseenalaista tai aliarvioi toistemme tapaa toimia siksi, että se on itsellemme vieras, vaan pyrimme ymmärtämään ja yhdessä muodostamaan parhaan tavan toimia. Vain näin saamme kaikkien osapuolien parhaat opit hyödynnettyä.

Allianssimallilla toimiminen on paikoin raskaampaa, kankeampaa ja työläämpää kuin monelle tutummat ns. perinteiset projektitoimintatavat. Tekijöiden näkökulmasta allianssi toisaalta mahdollistaa henkilökohtaisen kehittymisen ja jatkuvan oppimisen osana jatkuvaa parantamista. Se kuitenkin edellyttää avoimuutta ja halua tehdä töitä allianssimallin hyötyjen maksimoimiseksi. Tästä prosessista tuskin kukaan meistä selviää menemättä hetkittäin epämukavuusalueelleen. Sopivasti itseämme ja allianssiorganisaatiotamme haastamalla pystymme kehittämään kykyämme toimia allianssina, tehostaa allianssin hyötyjen realisoitumista ja sitä kautta onnistumme viemään haastavan hankkeemme kunnialla maaliin!Hanna Herkkola
Kirjoittaja vastaa Raide-Jokeri-allianssin allianssikyvykkyyden kehittämisestä ja Arvoa rahalle -raportoinnista.

Yksi kommentti “Mitä on allianssikyvykkyys?

  1. Pekka Petäjäniemi sanoo:

    Onpa hyvä kirjoitus – hienosti sisäistetty allianssin perusajatukset ja onnistumisen edellytykset!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *