Melua aiheuttavia töitä Huopalahden aseman ympäristössä

Eliel Saarisen tien länsipuolella, aseman eteläpuolella aloitetaan kallion poraus viikolla 42. Louhinnat aloitetaan viikon 44 alussa. Louhintaan liittyviä räjäytyksiä tehdään 1–4 kappaletta päivässä kello 9–15 välisenä aikana reilun viikon ajan. Räjäytysten ajaksi Huopalahden aseman laiturit tyhjennetään turvallisuuden vuoksi muutamaksi minuutiksi kerrallaan.

Louhintoihin liittyy myös louheen kuormausta ja rikotusta. Työstä aiheutuu voimakasta melua lähiympäristöön. Lähimpiin rakennuksiin on asennettu tärinämittarit.

Päivittäinen työaika on arkisin kello 7–18 välillä. Erityistä melua aiheuttavat työt aloitetaan noin kello 7:30. Kello 18–22 tai viikonloppuisin ja pyhäpäivinä kello 8–18 välillä saatetaan tehdä töitä, joista ei aiheudu erityistä melua.

Työt Huopalahden katetun alueen osalla kestävät syksyyn 2021 asti.