Bullrande arbeten nära Hoplax station

Väster om Eliel Saarinens vägen, söder om stationen börjas bergborrning onsdagen den 16. oktober. Brytning av berg och sprängningar börjas i början av vecka 43. Schaktningen varar ungefär fyra veckor. Arbeten orsakar kraftigt buller i närområdet. Sprängningar utförs cirka 1–5 per dag. Utöver sprängningarna kommer man lasta stenmaterial.

Arbetet genomförs vardagar under tiden 7–18. Arbete som orsakar särskilt mycket buller inleds cirka kl. 7:30. Klockan 18–22 och på veckosluten kan sådana arbeten genomföras som inte orsakar särskilt buller.

Arbetena för det täckta området i Hoplax varar till hösten 2021.