Schaktning på Eliel Saarinens vägen från mars

På södra kanten av Eliel Saarinens vägen, mellan Marjatta-skolan och Ilkkavägen börjas schaktningar den 25. mars. Schaktningen görs periodvis bland andra arbetsfaser ungefär en vecka åt gången till sensommaren.

Under schaktningperioder utförs sprängningar cirka 1–3 per dag. Utöver sprängningarna kommer man bryta och lasta stenmaterial. Arbeten orsakar buller i närområdet.

Under sprängningarna trafik i Eliel Saarinens vägen stannas för ett par minuter åt gången.

Arbetet utförs vardagar klockan 7–18. Det är möjligt att arbete som inte orsakar nämnvärt med buller utförs mellan kl. 18 och 22, på helger och söckenhelger.

I sin helhet bedöms byggarbetet för Eliel Saarinens väg att fortsätta till slutet av år 2022.

Vi beklagar olägenheter på grund av bygget.