Schaktning nära Hoplax station i början av februari

Söder om Eliel Saarinens vägen, bredvid stationen börjas schaktningar den 4. februari. Schaktningen varar ungefär tre veckor. Sprängningar utförs cirka 1–5 per dag, men inte varje dag. Utöver sprängningarna kommer man bryta och lasta stenmaterial. Arbeten orsakar buller i närområdet.

Under sprängningarna gångtrafik i Eliel Saarinens vägen mellan Byavägen och stationen stannas för ett par minuter åt gången.

Arbetena för det täckta området i Hoplax varar till hösten 2021.