Louhinnat Maaherrantien itäpäässä alkavat viikolla 4

Raide-Jokerin työt Maaherrantie 4–8 kohdalla alkavat viikolla 3 ja louhinnat uuden hulevesilinjan rakentamista varten alkavat viikolla 4.

Ennen töiden aloitusta jalankulun ja pyöräilyn reitti siirretään Aulangonpolun kautta Aulangontielle. Suorin yhteys Maaherrantie 4–8 tontilta Harjannetien bussipysäkeille joudutaan katkaisemaan putkilinjan rakentamisen ajaksi. Reitti pyritään saamaan takaisin käyttöön mahdollisimman pian. Kulku pysäkeille on työn aikana mahdollista esimerkiksi Kiviteltanportaan tai Aulangontien kautta. Lue lisää Maaherrantien liikennejärjestelyistä. 

Louhinnoista aiheutuu melua ja tärinää lähiympäristöön. Lähimpiin kiinteistöihin tehdään kiinteistökatselmukset ja taloyhtiöihin asennetaan tärinämittarit, joilla seurataan louhinnoista aiheutuvia tärinöitä. Lisäksi louhintojen melua torjutaan meluntorjuntamatoilla. Asukkaiden turvallisuudesta huolehditaan louhintoihin liittyvien räjäytysten aikana.

Maaliskuussa rakentamisen määrä kasvaa, kun bussiliikenne siirtyy kiertoreitille Maaherrantieltä. Bussiliikenteen siirryttyä myös kadulla aletaan tehdä louhintoja. Meluavimmat työvaiheet alueella kestävät arviolta noin 6 kuukautta.