Viikintiellä jalankulun ja pyöräilyn väylä siirtyy puolen kilometrin matkalla kesäkuun alussa

Arvioitu ajankohta: Kesäkuu 2019–syksy 2019

Viikintiellä Raide-Jokerin valmistelevat työt aloitetaan kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Pikaraitiotien rakentamisen vuoksi jalankululle ja pyöräilylle tehdään Viikintien eteläpuolelle tilapäinen väylä, joka on käytössä kesäkuun viimeisestä viikosta loppusyksyyn. Uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä avataan liikenteelle marraskuussa 2019.

Jalankulku ja pyöräily
Viikintien eteläpuolelle rakennettava tilapäinen jalankulun ja pyöräilyn väylä noin 500 metrin matkalle otetaan käyttöön juhannuksen jälkeen. Tilapäinen jalankulku- ja pyöräilyväylä on melko kapea noin 500 metrin matkalla (välillä Ilmolanraitti-Viikinoja).

Moottoriajoneuvot
Saattaa olla vaikutuksia viikoilla 23-25, eli kesäkuun alusta juhannukseen. Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä. Järjestelyn aikana ajokaistat kapenevat, mutta kaistat molempiin suuntiin ovat koko ajan käytössä, eikä nopeusrajoitus muutu.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Ei vaikutuksia.

Avaa kuva suurempana.