Viikintiellä jalankulun ja pyöräilyn väylä siirtyy puolen kilometrin matkalla kesäkuun alussa

Arvioitu ajankohta: Kesäkuu 2019—syksy 2019

Viikintiellä Raide-Jokerin valmistelevat työt aloitetaan kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Pikaraitiotien rakentamisen vuoksi jalankululle ja pyöräilylle tehdään Viikintien eteläpuolelle tilapäinen väylä, joka on käytössä kesäkuun viimeisestä viikosta loppusyksyyn. Uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä avataan liikenteelle marraskuussa 2019.

Jalankulku ja pyöräily
Viikintien eteläpuolelle rakennettava tilapäinen jalankulun ja pyöräilyn väylä noin 500 metrin matkalle otetaan käyttöön juhannuksen jälkeen. Tilapäinen jalankulku- ja pyöräilyväylä on melko kapea noin 500 metrin matkalla (välillä Ilmolanraitti-Viikinoja).

Moottoriajoneuvot
Saattaa olla vaikutuksia viikoilla 23-25, eli kesäkuun alusta juhannukseen. Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä. Järjestelyn aikana ajokaistat kapenevat, mutta kaistat molempiin suuntiin ovat koko ajan käytössä, eikä nopeusrajoitus muutu.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Ei vaikutuksia.

Reittimuutokset Viikintien alueella karttakuvassa.
Jalankulku- ja pyöräilyreitit sekä pysäkkimuutokset Viikintien ympäristössä.Avaa kuva suurempana.