Veräjä avataan liikenteelle 26.11.

Veräjä avataan käyttöön torstaina 26.11.2020. Katu on tarkoitettu Maaherrantien ja Jokiniementien risteyksessä sijaitsevalle uudelle kiinteistölle kulkua varten. Muun liikenteen reitti kulkee Otto Brandtin tien kautta.
Veräjä suljettiin kesäkuussa 2019, kun kadulle tehtiin vesijohto- ja viemärilinjatöitä osana Raide-Jokerin valmistelevia töitä.

Jalankulku ja pyöräily
Jalankulun ja pyöräilyn reitti Veräjän kautta on tarkoitettu ensisijaisesti uudelle kiinteistölle kulkemista varten. Muu jalankulku- ja pyöräilyliikenne kulkee Otto Brandtin tien ja Jokiniementien kautta.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Ei muutoksia.

Moottoriajoneuvoliikenne
Kulku Maaherrantien ja Jokiniementien risteyksessä sijaitsevalle uudelle kiinteistölle Veräjän kautta. Muun moottoriajoneuvoliikenteen reitti kulkee Otto Brandtin tien kautta.

Reittimuutokset Veräjän ympäristössä opaskarttakuvassa.
Jalankulun ja pyöräilyn reitit.