Liikennejärjestelymuutos Pitäjänmäentiellä Takomotien ja Taimistontien välillä

Arvioitu ajankohta: Joulukuu 2020–kevät 2021

Pitäjänmäentien ajorata siirtyy pohjoispuolen kaistoille jo Takomotien itäpuolelta 1.12.2020 alkaen. Takomotien linja-autopysäkki siirtyy lopulliseen sijaintiinsa.

Liikennejärjestelyt muutetaan 30.11.1.12. välisenä yönä.

Jalankulku- ja pyöräily
Jalankulun ja pyöräilyn reitti kulkee Pitäjänmäentien pohjoisreunassa Takomotieltä Strömbergintielle asti. Suojatiet sijaitsevat Takkatien pohjoispuolella, Pajamäentien risteyksessä, Taimistontien risteyksen länsireunassa ja Takomotien kohdalla S-Marketin edustalla. Talin puistotien alikulku on pois käytöstä huhtitoukokuun 2021 vaihteeseen saakka sillan levennystyön vuoksi.

Moottoriajoneuvot
Ajorata kulkee pohjoispuolen kaistoilla Takomotien itäpuolelta Strömbergintien risteykseen saakka.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Pysäkki Takomotie H1519 siirtyy noin 100 metriä lopulliselle paikalleen S-Marketin eteen. Pysäkki Takomotie H1518 siirtyy muutamia metrejä kulkusuunnassa eteenpäin. HSL:n tiedote.

Reittimuutokset opaskarttakuvassa.
Jalankulun ja pyöräilyn reitit Pitäjänmäentiellä Takomotien ja Taimistotien välillä. Avaa kuva isompana.