Pitäjänmäentien työalue laajenee Takomotien ja Valimotien välille

Arvioitu ajankohta: Heinäkuu 2020–kevät 2021

Rakentamisen työalue laajenee Takomotien ja Valimotien väliselle osuudelle Pitäjänmäentien pohjoispuolen kaistoille. Tonttiliikenne ohjataan eteläpuolen kaistoille 1.7.2020 alkaen. Läpiajokielto välillä Strömbergintie–Valimotie pysyy voimassa.

Jalankulku ja pyöräily
Jalankulku- ja pyörätie kulkee Pitäjänmäentien eteläreunassa.

Moottoriajoneuvot
Läpiajokielto Pitäjänmäentiellä pysyy voimassa. Tonteille suuntautuva moottoriajoneuvoliikenne ohjataan kadun eteläpuolen kaistoille jo Valimotien risteyksestä Takkatien ja Strömbergintien risteykseen saakka.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Lännen suuntaan kulkevien bussien pysäkki H1519 siirtyy kadun keskiosaan. Katso HSL:n tiedote.

Reittimuutokset karttakuvassa.
Rakennustyöt etenevät Takomotien ja Valimotien väliselle osuudelle, pohjoispuoleisille kaistoille. Avaa kuva isompana.