Osa Pirjontiestä suljetaan moottoriajoneuvojen läpikululta juhannusviikolla

Arvioitu ajankohta: Kesäkuu 2019—heinäkuu 2019

Pirjontie suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä Pirjontien aukion länsipuolelta noin 80 metrin matkalta heti juhannuksen jälkeen. Tonteille ajo säilyy. Tilapäinen liikennejärjestely on voimassa elokuun 2019 alkuun asti, mutta muut järjestelyt Pirjontiellä ja Pirkkolantiellä jatkuvat. Järjestelyt liittyvät Pirkkolassa tehtäviin kunnallisteknisten johtojen siirtoihin, joista on lisätietoa myös osoitteessa hel.fi/johtosiirrot.

Jalankulku ja polkupyöräily
Pirjontien jalankulun ja pyöräilyn yhteydet säilyvät suljetulla kohdalla kadun pohjoisreunassa. Pirjontien itäpään (välillä Pirkkolantie–Pakilantie) osuudella jalankulku- ja pyörätie kulkee kadun eteläreunassa.

Moottoriajoneuvot
Korvaava reitti kulkee Petaksentien–Puronvarren kautta. Tonteille ajo myös suljetulla osuudella säilyy.

Joukkoliikenne
Pirkkolantietä ja Pirjontietä Metsäpurontien ja Pakilantien välillä käyttäneet linja-autot kulkevat kiertotiellä Metsäpurontien kautta. Lisätietoa Maunulan alueen bussiliikenteen poikkeusreiteistä on HSL:n sivuilla.

Bussipysäkit
Pirkkolantiellä ja Pirjontiellä Metsäpurontien ja Pakilantien välillä olevat bussipysäkit ovat poissa käytöstä. Korvaavat pysäkit sijaitsevat Metsäpurontiellä. Pysäkkien sijainnit näkyvät HSL:n kartalla.

Pirkkolan liikennejärjestelyt 7/2019.
Jalankulun ja pyöräilyn reitit Pirkkolantien ja Pirjontien ympäristössä. Avaa kuva isompana.