Pirjontiellä liikennejärjestelyjä johtosiirtotöiden vuoksi toukokuusta 2019 alkaen

Arvioitu ajankohta: Toukokuu 2019 alkaen

Pirjontiellä ja Pirkkolantiellä siirretään kaukolämpöputkia ja muita kunnallisteknisiä johtoja ja putkia, jotta kadun alla kulkeva maakaasuputki voidaan sen jälkeen siirtää uuden asuinrakentamisen vaatimalle suojaetäisyydelle ja pikaraitiotie rakentaa. Työstä aiheutuu työnaikaisia liikennejärjestelyjä.

Jalankulku ja pyöräily
Pirjontien pohjoisreunan jalankulku- ja pyörätie on suljettu Pirjontien aukion ja Pakilantien välillä johtosiirtotöiden vuoksi. Jalankulku ja pyöräily on ohjattu kadun eteläreunaan. Pirkkolan-, Maunulan- ja Pirjontien risteyksessä jalankulun ja pyöräilyn reitteihin tulee ajoittaisia muutoksia, jotka opastetaan maastossa.

Moottoriajoneuvot
Pirkkolantien ollessa suljettu kiertoreitti Pirjontien ja Pirkkolantien ohi kulkee Pakilantien ja Metsäpurontien kautta. Tonteille ajo on sallittu koko ajan.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Bussilinjat 52, 552, 51 ja 63 sekä runkobussilinja 550 kulkevat poikkeusreiteillä. Linja-autojen poikkeusreiteistä saa lisätietoa HSL:n liikennetiedotteesta.

Pirkkolan liikennejärjestelyt 7/2019.
Pirkkolan jalankulun ja pyöräilyn reitit. Avaa kuva isompana.