Pajamäentien ja Pitäjänmäentien risteyksessä tilapäisiä liikennejärjestelyjä kesäkuusta alkaen

Arvioitu ajankohta: Kesäkuu 2019—joulukuu 2019

Pitäjänmäentien ja Pajamäentien risteyksessä tehdään tilapäisiä liikennejärjestelyjä johtosiirtotöiden vuoksi 3.6.2019 alkaen. Pajamäentien osuuden liikennejärjestelyt ovat voimassa vuoden 2019 loppuun.

Jalankulku ja pyöräily
Jalan ja pyörällä risteyksen ylitys tapahtuu Patterimäen puoleista reunaa ja suojatietä pitkin. Jalankulun ja pyöräilyn reitit opastetaan maastossa näkyvästi. Talin siirtolapuutarhan puoleinen osa risteyksestä on työmaa-aluetta, mutta käynti siirtolapuutarhaan säilyy normaalisti.

Moottoriajoneuvot
Autoliikenteen kaistoihin aiheutuu pieniä muutoksia, ja kääntyvien kaistoja joudutaan poistamaan. Tämä voi hidastaa suoraan menevää liikennettä jonkin verran. Kulku Pajamäkeen turvataan koko ajan.

Siirtolapuutarhan viereinen yleinen pysäköintialue  poistuu käytöstä 3. kesäkuuta. Se palautuu yleiseen käyttöön entistä laajempana alkuvuonna 2020.

Joukkoliikenne
Linja-autoliikenteen reitteihin järjestelyllä ei ole vaikutusta. Pajamäentien pysäkit (1596 ja 1597) siirtyvät hieman etelämmäksi kohti Pajamäkeä. Väliaikaisille pysäkeille tuodaan myös katokset mahdollisimman nopeasti.

Seuraavassa vaiheessa liikennejärjestelyt jatkuvat Pitäjänmäentiellä.

Reittimuutokset opaskarttakuvassa.
Jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyt Pajamäentien ja Pitäjänmäentien risteyksessä. Avaa kuva isompana.