Linnoitustien tilapäisiin liikennejärjestelyihin muutoksia heinäkuun lopusta alkaen

Arvioitu ajankohta: Heinäkuun 2019 lopusta alkaen

Säterin Linnoitustiellä tehdään pikaraitiotien rakentamiseen liittyviä johtosiirtoja, louhintoja ja maanrakennustöitä. Jalankulun ja pyöräilyn, autoliikenteen ja joukkoliikenteen reitit säilyvät työmaan läpi rakentamisen kaikissa vaiheissa, mutta niiden sijainti vaihtelee.

Moottoriajoneuvot
Kadunvarsipysäköinti Linnoitustien länsipuolelta metsäalueen vierestä on poistunut heinäkuun alussa. Ajorataa siirretään kaistan verran toimistorakennusten suuntaan. Liikenne on vesijohdon kaivantotöistä johtuen vuorottelevaa. Räjäytysten aikana liikenteeseen tulee lyhytaikaisia pysähdyksiä.

Joukkoliikenne
Etuvartion pysäkki E1114 Säterissä poistuu tilapäisesti käytöstä 5.8. alkaen. Lähin korvaava pysäkki on tilapäisellä paikalla oleva E1120 Impilahdentie. Pysäkin sulku johtuu alueella tehtävistä kaivuutöistä. Pysäkki otetaan tämänhetkisen aikataulun mukaan takaisin käyttöön 7.10. alkaen.

Räjäytysten aikana liikenteeseen tulee lyhytaikaisia pysäytyksiä.

Jalankulku ja pyöräily
Jalankulun ja pyöräilyn yhteys säilyy Linnoitustiellä koko rakentamisen ajan, mutta sen sijainti vaihtelee kadun itä- ja länsipuolten välillä vesijohtokaivantojen vaiheiden mukaan. Räjäytysten aikana jalankulkuun ja pyöräilyyn tulee lyhytaikaisia pysähdyksiä.