Leppävaarankatu yksisuuntaiseksi 3.2. alkaen

Arvioitu ajankohta: Helmikuu—lokakuu 2020

Leppävaarankatu muutetaan yksisuuntaiseksi (idästä länteen) kauppakeskus Sellon edustalta välillä Numersinkatu–Kehä I, kun Raide-Jokerin rakennustyöt etenevät Leppävaarankadulle. Liikennejärjestely on voimassa maanantaista 3.2.2020 lokakuun 2020 loppuun asti.

Jalankulku ja pyöräily
Jalankulun ja pyöräilyn reitteihin tulee muutoksia töiden edetessä. Muutokset opastetaan työmaan ympäristössä sekä verkkosivuillamme.

Moottoriajoneuvot
Ajo Kehä I:ltä Leppävaarankatua länteen on mahdollista, ja kulku lännestä Kehä I:lle tapahtuu reittiä Säterinpuistotie–Säterinkatu tai vaihtoehtoisesti Ratsukatu–Lintuvaarantie–Turuntie. Kaikille tonteille ja pysäköintihalleihin pääsy turvataan koko rakentamisen ajan. Ajoyhteys Leppävaarankadulta Alberganesplanadille suljetaan, ja ajo Alberganesplanadin kiinteistöille tapahtuu Säterinkadun kautta.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Leppävaarankatua kulkevien linja-autojen reitteihin tulee muutoksia 3.2.2020 alkaen. Linja 543 kulkee reitillä Linnoitustie–Säterinkatu–Kehä I– Hevosenkenkä–Leppävaaran terminaali. Linja 225K sekä lähibussit 207 ja 229 kulkevat Zanseninkujan kautta. Pysäkkipari Sokerilinnantie (E1111 ja E1113) Alberganesplanadilla jää kokonaan pois käytöstä. Lisätietoa linja-autojen poikkeusreiteistä saa HSL:n liikennetiedotteesta.

 

Reittimuutokset opaskarttakuvassa.
Reitit Leppävaarankadun työmaan ympäristössä. Avaa kuva isompana.
Autoreitit Leppävaarankadun liikennejärjestelyn aikana. Avaa kuva isompana.