Maaherrantien eteläpuolen jalankulku- ja pyörätie välillä Tulvaniitynpolku–Vantaanjoki on suljettu

Arvioitu ajankohta: Heinäkuu 2019—joulukuu 2019

Korjaamme vanhan, huonokuntoisen jätevesiputken Vantaanjoen varresta osana Raide-Jokerin valmistelevia töitä. Työstä aiheutuu tilapäisiä jalankulun ja pyöräilyn reittejä, jotka ovat voimassa vuoteen 2020 asti.

Jalankulku ja pyöräily
Maaherrantien eteläpuolinen jalankulku- ja pyörätie Tulvaniitynpolun ja Vantaanjoen välillä on suljettu työn ajaksi, ja jalankulku ja pyöräily siirretään kulkemaan pelkästään Maaherrantien pohjoispuolella.

Moottoriajoneuvot
Ei vaikutuksia moottoriajoneuvojen kulkuun. Tarvittaessa kulku pysäköintialueelle järjestetään ajosilloin.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Ei vaikutuksia.

Viemärityön jälkeen Raide-Jokerin muut työt ja liikennejärjestelyt jatkuvat alueella.

Vantaanjoen opaskartta
Vantaanjoen opaskartta