Impilahdensillan rakentaminen vaikuttaa Turunväylän liikenteeseen

Arvioitu ajankohta: Marraskuu 2019—joulukuu 2020

Impilahdensillan rakentamisen edistymisen myötä Turunväylän ja Kehä 1:n liikennejärjestelyihin tulee muutoksia viikon 48 alussa.

Uusien järjestelyiden myötä Kehä 1:n ja Turunväylän väliselle rampille (idän suunnasta Turkuun päin ajettaessa) saadaan palautettua toinen kaista käyttöön. Kehä I:ltä lännen suunnasta Turun suuntaan ajavien ramppi liitetään Turunväylän pääkaistoihin omalla lyhyellä kiihdytyskaistalla. Samalla Leppäsolmun bussipysäkki (E2502) korvataan väliaikaisella pysäkillä, joka siirretään noin 10 metriä etelään. Turunväylällä siltatyömaan kohdalla ajokaistoja on kavennettu paikallisesti. Lisäksi työmaan kohdalla Turunväylän nopeusrajoitukset on laskettu 50:een km/h Turun suuntaan ja Helsingin suuntaan nopeusrajoitus on 60 km/h. Toivomme malttia kuljettajilta ja nopeusrajoitusten noudattamista.

Urakan myöhemmissä vaiheissa kaistajärjestelyihin on luvassa muutoksia. Impilahdensillan rakentamisesta aiheutuvat liikennehaitat kestävät tämänhetkisen aikataulun mukaan vuoden 2020 loppuun asti.

 

Avaa kuva suurempana.