Kurkijoentie avataan liikenteelle tiistaina 31.8.

Raide-Jokeri-pikaraitiotien työt Laajalahdessa ovat edenneet aikataulussa, ja Kurkijoentien itäpää päästään avaamaan liikenteelle aikataulussa viikolla 35.

Tiistaina 31.8. avataan Räisäläntien ja Tiurintien risteys kokonaisuudessaan liikenteelle. Samalla aukeaa yhteys Kurkijoensillan kautta Ruukinrantaan.

”Olemme tyytyväisiä siihen, miten olemme allianssina saavuttaneet aikataulu- ja laatutavoitteet. Hienoa päästä avaamaan katu suunnitellussa aikataulussa,” toteaa Mira Saarentaus Espoon kaupungilta. Hän kiittelee myös alueen asukkaita kärsivällisestä suhtautumisesta suuren työmaan aiheuttamiin ajoittaisiin häiriöihin.

Työt Kurkijoentiellä aloitettiin alkuvuodesta 2020. Radan rakentamisen lisäksi alueella on muun muassa uusittu runsaasti kunnallistekniikkaa ja rakennettu meluntorjuntaa. Myöhemmin alueella asennetaan vielä ajolankoja ja tehdään muita viimeisteleviä töitä. Raide-Jokerin on määrä aloittaa liikennöinti tammikuussa 2024.