Lagring och krossning av stenmaterial i Vermo under cirka ett halvår från mitten av maj

På en tomt vid korsningen av Vermovägen och Uuno Kailas gatan påbörjas lagring och krossning av stenmaterial från stenbrytning för projektet Spår-Jokern samt kortvarig lagring av krossten. Stenmaterialet kommer från sprängningar för tunneln genom Batteribacken. Krossområdet ligger nära brytningsplatsen och transporterna blir således så korta som möjligt.

Det preliminära tidsschemat för arbetet på tomten är 05/2020–10/2020. Transporterna av sprängsten till tomten inleds i mitten av maj. Krossningen utförs i 2–3 perioder med ca 10–15 arbetsdagar var. Den första krossningsperioden är uppskattningsvis i juli. Sprängsten hämtas regelbundet till området under maj–september.

Arbetet orsakar buller i närområdet. Krossning utförs vardagar klockan 8–17 och transport av sprängsten vardagar klockan 7–21.

Vi beklagar olägenheterna från detta.