Spårjokerns byggarbete vid Landhövdingsvägen

I början av 2020 har man inlett förberedande arbeten för Spårjokern vid Landshövdingsvägen med att fälla träd. Invid stationen i Åggelby har man byggt tryckbankar och vid Landshövdingsvägen 10 har man börjat bygga en stödmur. Byggandet av den nya Flödesängsbron vid Vanda å och av bron över Lahtisleden har pågått sedan i somras.

Dessutom har man på båda sidor av Vanda å i samband med Spårjokerns arbete för HRM:s räkning förnyat det gamla avloppsvattenröret i dåligt skick. Det här arbetet kommer i slutet av mars att framskrida till Flödesängsstigen och orsakar trafikarrangemang under byggtiden. Passagen till exempel till parkeringsområdena ordnas under hela byggtiden, men rutterna kan ändras.

För närvarande planerar man indelningen av Spårjokerns egentliga byggarbeten vid Landshövdingsvägen. Enligt den information vi har nu, buss 550 börjar ta en omväg från Landshövdingsvägen i mars 2021, så fram tills dess sker byggarbetet på busstrafikens villkor. På Landshövdingsvägen pågår och kommer att inledas fler husbyggarbeten under 2020, och Spårjokerns byggarbete sammanjämkas med de här arbetena och den logistik de kräver. Under 2020 orsakar byggarbetet omvägar för fotgängare och cyklister och det finns enfiliga avsnitt för bussar. Innan arbetet inleds informeras om trafikarrangemangen. Grinden öppnas inte längre för genomfart, utan den ska användas bara att åkä till fastigheter.

Det första nya arrangemanget utlovas för Åggelby station: I samband med Spårjokerns arbete rustas vägen upp och fotgängar- och cykelbron över Åggelbyvägen breddas med cirka fyra meter. Bron stängs helt för trafiken under arbetets gång och fotgängar- och cykeltrafiken styrs längs en omväg. Broarbetet inleds enligt planerna i början av april och pågår till augusti. Vid Åggelby station håller man även på att inleda grävningsarbete vid den nuvarande fotgängar- och cykelleden eftersom spårvägens linje löper på samma ställe. Detta orsakar omvägar för fotgängare och cyklister.

Vid Landshövdingsvägen mellan Otto Brandts väg–Lahtisleden fälls träd i mars.

I Maexmontanparken samt mellan Flödängsstigen–Vanda å inleds grundförstärkningsarbeten under mars.

En del av arbetsfaserna orsakar högre buller. Vi informerar de närliggande fastigheterna alltid separat om dessa innan arbetet inleds.