Haastava kallioseinämä vaijerisahataan Maaherrantiellä

Maaherrantien itäpäässä sijaitsee vanha tukimuuri, jonka kohdalla oleva rikkinäinen kallio on asettanut haasteita rakentajille sopivan työtavan löytämisessä kallion poistamiseksi raitiotielinjan tieltä.

”Rikkinäisen kallion ja säilytettävän tukimuurin sekä lähistöllä olevien maanalaisten vesijohtotunneleiden vuoksi louhinta ei tässä kohdassa onnistu. Irtiporauskin olisi haastavaa vanhojen lujituspulttien vuoksi”, työnjohtaja Joona Timonen toteaa.

Vaijerisahan kuution muotoinen musta-keltainen moottori. Vaijeri on asennettu kallion ympäri.
Vaijerisahassa erillinen moottori pyörittää kallion ympäri asennettua vaijeria.

Työtavaksi valittiin kallion vaijerisahaus. Vaijerisahassa erillinen moottori pyörittää kallion ympäri asennettua vaijeria. Maaherrantiellä kalliota sahataan noin 40 metrin matkalta 11,5 millimetriä paksulla vaijerilla, yhteensä noin 200 kiintokuutiota. Sahauksen aikana vettä lisätään sahauskohtaan jatkuvasti, jottei vaijeri kuumene liikaa.

Maaherrantiellä sahaamiseen käytetty vaijeri on 11,5 millimetriä paksu.

Kallion sahaus ei ole vielä kovin yleistä. Louhinta on tavanomaisissa kohteissa kustannustehokkaampi ja helpompi työskentelytapa. Sahaus on kuitenkin nopeampaa ja hiljaisempaa esimerkiksi rammerointiin eli kallion rikotukseen tai poraukseen verrattuna. Lisäksi sahaukseen tarvitaan leveyssuunnassa vähemmän työtilaa muihin työtapoihin nähden.

Toisin kuin louhimalla, sahaamalla kallion pinta voidaan saada todella sileäksi, mikä tekee pinnasta näyttävän näköisen.