Jokeri-blogissa: Pikaratikkaa suunnitellaan asiakkaat edellä

Raide-Jokeri on ensimmäinen osa Helsingin seudulle suunnitteilla olevasta pikaraitiotieverkosta. Koska pikaraitiotie on uusi kulkumuoto,  on HSL (Helsingin seudun liikenne) luonut sille palvelukonseptin. Konseptin pohjaksi on koottu ymmärrystä joukkoliikenteen käyttäjistä ja heidän tarpeistaan. Asiakasymmärrys on tiivistetty palvelulupauksiksi, jotka ovat ohjanneet myös Raide-Jokerin suunnittelua. Lisää palvelulupauksista ja pikaraitiotiestä osana pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmää kertovat HSL:n Sakari Metsälampi ja Johannes Laitila Jokeri-blogin tekstissään.