Jokeri-blogissa: Miksi suuri määrä tunnistettuja riskejä on myönteinen asia?

Riskien ja kustannusten hallinta ovat toisistaan erottamattomat kokonaisuudet. Raide-Jokerissa tehdään systemaattista ja kattavaa riskienhallintaa kaikilla projektin osa-alueilla. ”Monen tyyppiset riskit riippumatta siitä, kohdistuvatko ne esimerkiksi aikatauluun, turvallisuuteen tai ympäristöön, voivat toteutuessaan aiheuttaa yllättäviä kustannuksia hankkeelle. Tämä on yksi syy sille, miksi riskienhallinta on niin tärkeää”, kirjoittaa Raide-Jokerin riskienhallinnasta vastaava Joona Malmivaara.

Lisää projektin riskienhallinnasta voi lukea Malmivaaran kirjoituksessa Jokeri-blogissa.