Alberganesplanadin rakentaminen alkaa elokuussa

Raide-Jokerin rakentaminen alkaa Alberganesplanadilla elokuun lopussa. Pikaraitiotie ratoineen rakennetaan kadun länsireunaan.

Rakentaminen alkaa elokuussa 2019 tilapäisillä liikennejärjestelyillä, puunkaadoilla, johtosiirroilla ja kaivuutöillä. Ajoneuvoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn katualueen työt tehdään ensimmäisinä ja niiden jälkeen aloitetaan raidealueen rakentaminen. Alberganesplanadilla tehdään lokakuussa paalutusta ja myöhemmin valetaan paalulaattaa puiston keskellä. Kiskot Alberganesplanadille asennetaan viimeistään vuonna 2021. Työt kadulla valmistuvat kokonaisuudessaan tämänhetkisen aikataulun mukaan vuoden 2021 aikana.

Elokuun loppuun mennessä Alberganesplanadin varresta poistetaan 60 asukaspysäköintipaikkaa ja muita Alberganesplanadin kadunvarsipaikkoja saatetaan ottaa väliaikaisiksi työalueiksi töiden näin vaatiessa. Alberganesplanadin korvaavat asukaspysäköintipaikat rakennetaan Huvilinnanmäelle, Huvilinnanaukiolle ja Säterinkadulle.

Ajoneuvoliikenteen yhteys säilyy molempiin suuntiin koko rakentamisen ajan, mutta työmaiden ohitse rakennetaan ajoittain lyhyitä kiertoteitä. Alberganesplanadin keskivaiheilla olevat poikittaiset jalankulun ja pyöräilyn reitit poistuvat käytöstä ja esplanadin poikki kulkeminen onnistuu sen etelä- ja pohjoispäistä.

Tulevissa rakentamisvaiheissa tehdään mahdollisesti väliaikaisia kaistasulkuja, joista tiedotetaan tällä sivulla erikseen. Rakentamisen edistyessä myös jalankulun ja pyöräilyn reitteihin voi tulla muutoksia, jotka opastetaan maastossa. Arviolta vuoden 2020 alkupuolella Leppävaarankadun ja Alberganesplanadin risteysalue suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä.

Pääasiallinen työskentelyaika on maanantaista perjantaihin klo 7-22. Työt sisältävät myös meluavia työvaiheita, joita tehdään elokuun lopusta marraskuun loppuun. Meluavia töitä tehdään arkipäivisin kello 7–18 välisenä aikana. Mahdollisista yötöistä tiedotetaan työmaan läheisyydessä asuvia erikseen. Pahoittelemme rakentamisesta aiheutuvaa haittaa.