Impilahdensillalla tehdään yötöitä viikoilla 21-23

Impilahdensillan ramppikaistojen muotit puretaan yötöinä kolmena yönä viikolla 21 ja yhtenä yönä viikolla 22. Työ alkaa maanantai-iltana 18.5. ja jatkuu seuraavien kolmen yön ajan. Viikolla 22 työtä tehdään maanantain 25.5. ja tiistain 26.5. välisenä yönä.

Muottien purku aloitetaan eteläisimmästä, eli Kurkijoenpuiston päädyn aukosta. Työvaiheen kesto on yksi yö per aukko. Purku suoritetaan yötöinä, jotta vaikutus Turunväylän liikenteeseen on mahdollisimman pieni. Töiden ajaksi Turunväylällä tehdään tilapäisiä kaistamuutoksia.

  • 18.-19.5. yöllä Turun suunnasta Kehä I:lle johtavan rampin silta-aukko on suljettu. Liikenne rampille ohjataan kulkemaan kiertotietä pitkin Impilahdensillan jälkeen.
  • 19.-20.5. yöllä Turun suunnasta päätien silta-aukko on suljettu. Liikenne Helsinkiin ohjataan kulkemaan rampin bussikaistaa pitkin.
  • 20.5.-21.5. yöllä Helsingin suunnasta päätien silta-aukko on suljettu. Liikenne Turkuun päin ohjataan kulkemaan rampin bussikaistaa pitkin.
  • 25.5.-26.5. yöllä Leppävaaran suunnasta Turkuun rampin silta-aukko on suljettu. Liikenne rampilta pääkaistoille ohjataan kulkemaan kiertotietä pitkin ennen siltaa.

Liikennejärjestelyt otetaan uudelleen käyttöön viikolla 23 sillan putkitusten ja suojaustöiden ajaksi. Työ alkaa maanantai-iltana 1.6. ja jatkuu seuraavien neljän yön ajan. Työt etenevät samoin, kuin muottien purkuvaiheessa, alkaen eteläisimmästä aukosta ja jatkuen yksi yö per aukko. Myös liikennejärjestelyt ovat samat, ja ne tehdään samassa järjestyksessä.

Pahoittelemme häiriötä.