Nattarbete vid Impilaxbron veckorna 21 och 22

Formerna för Impilaxbrons ramper kommer att monteras ner som nattarbete under tre nätter veckorna 21 och en natt veckan 22. Arbetet börjar på måndagskvällen 18.5 och fortsätter under de följande tre nätterna. Under veckan 22 utförs arbete på natten mellan måndagen 25.5 och tisdagen 26.5.

Nedmonteringen av formerna inleds längst söderut, det vill säga från hålet vid ändan av Kronoborgsparken. Arbetet varar en natt per hål. Nedmonteringen sker på natten för att minimera inverkan på Åboledens trafik. Under arbetets gång ändras körfilerna tillfälligt på Åboleden.

Efter att formarna har nedmonterats kommer trafikarrangemangen återigen att tas i bruk medan rör- och skyddsarbete utförs på bron. Närmare detaljer om tidtabellen för genomförandet meddelas senare.

Vi beklagar olägenheten.