Bergbrytning vid Knoppstigen 1 den 1–8 juli

På Sockenbackavägen vid Knoppstigen utförs bergbrytning från 1.7 för cirka en vecka. Brytning av berg, sprängningar och lasting av stenmaterial orsakar kraftigt buller i närområdet. Sprängningar utförs cirka 2–5 per dag.

Arbete utförs vardagar klockan 7–18. Klockan 18–22, eller på veckoslut och söckenhelger klockan 8–18, kan arbete som inte orsakar särskilt buller utföras.

Vi beklagar olägenheten på grund av bygget!