Arvoa rahalle eli valintojen maailma

Ensimmäisen kustannusarvion valmistuttua muutama viikko sitten, Raide-Jokerissa on ollut päällimmäisenä ratkaisujen hakeminen siihen, miten tuottaa hyvää laatua pikaraitiotien tuleville käyttäjille nipistämällä samalla kustannuksista liki 100 miljoonaa euroa. Allianssissa alusta asti läsnä ollut kustannustietoisuus konkretisoituu valintojen, arvojen ja tavoitteiden punnitsemiseksi. Ollaan ns. arvoa rahalle -ajattelun ytimessä.

Tilaajan tavoitteet ohjaavat valintoja

”Arvoa rahalle” on allianssihankkeista tuttu käsite. Arvoa rahalle voi tuottaa mikä hyvänsä toiminto tai ratkaisu, joka edesauttaa lopputuloksen, eli tässä tapauksessa pikaraitiotien, kustannus-, laatu- tai aikataulutavoitteen saavuttamisessa tai vie eteenpäin allianssin toimintakykyä, tehokkuutta ja osaamista. Arvoa rahalle tuottavat ratkaisut ovat usein sellaisia, jotka auttavat myös tavoitekustannukseen pääsemisessä, mutta arvoa rahalle voidaan mitata myös muilla kuin suoraan euromääräisillä kustannussäästöillä (esim. laatu, aikataulu).  Parhaiten arvoa rahalle tuottavat ratkaisut eivät välttämättä ole kustannuksiltaan edullisimpia. 

Hetkittäin Raide-Jokerin allianssissa tuottaa tuskaa tietoisuus siitä, että kokonaistaloudellisesti edullisin ja elinkaarikustannuksiltaan järkevä ratkaisu on usein investointikustannuksiltaan se kalliimpi vaihtoehto.  Kuitenkin Raide-Jokerin budjetin hallinnan onnistumista seurataan nimenomaan investointikustannusten näkökulmasta. Siinä kohdin, kun kustannussäästö, laatutaso ja paras mahdollinen käyttäjäkokemus ovat ristiriidassa keskenään, tilaajan, eli Espoon ja Helsingin kaupunkien, hankkeelle asettamien tavoitteiden ohjausvaikutus korostuu. Haastavinta on käsitellä sellaisia ratkaisuja, jotka perustuvat subjektiivisiin ja vaikeammin mitattaviin asioihin, kuten kaupunkikuvaan ja ympäristön kokemiseen. Näiden osalta myös hankkeelle asetetut tavoitteet ovat vaikeimmin tulkittavissa, mikä korostaa jatkuvan keskustelun tarvetta eri osapuolten välillä. Tavoitteiden, valintojen ja perustelujen dokumentointi ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä.

Avoimuutta rahan käyttöön

Allianssihankkeissa tuotetaan Arvoa rahalle -raportti, johon kootaan yksiin kansiin se, mitä on tehty sen eteen, että Raide-Jokeriin sijoitetuista euroista saadaan irti mahdollisimman suuri kokonaistaloudellinen hyöty silti budjetissa pysyen. Usein raportin laatiminen on ulkoistettu jollekin kolmannelle osapuolelle. Raide-Jokerissa lähdimme raportin laatimisessa siitä, että sen tulee tuoda lisäarvoa myös omaan toimintaamme koko prosessin ajan. Haluamme eri asiantuntijoiden tietotaitoa hyödyntäen aktiivisesti punnita, mitkä ratkaisut tuottavat parhaan arvon hankkeeseen sijoitetulle rahalle, tietysti peilaten koko ajan tilaajan hankkeelle asettamiin tavoitteisiin. Näkökulman tuominen osaksi allianssitekemisen arkea auttaa oman toiminnan kriittisessä tarkastelussa.

Raide-Jokerin Arvoa rahalle -raportti tulee olemaan julkinen ja saatavilla netistä. Nyt laadittava raportti koskee kehitysvaihetta ja se julkaistaan kehitysvaiheen päättyessä vuoden 2019 alkupuolella. Raportti on yksi keino lisätä allianssin ja julkisen rahan käytön läpinäkyvyyttä. Se tulee olemaan tärkeä asiakirja kuvattaessa tavoitekustannuksen saavuttamista ja tuo niin päätöksentekoon kuin kaupunkilaisille yleensä lisää tietoa tehdyistä ratkaisuista, jotta hankkeeseen sijoitetut eurot tuottaisivat viime kädessä parhaan mahdollisen arvon.

Hanna Herkkola
Kirjoittaja vastaa Raide-Jokeri-allianssin allianssikyvykkyyden kehittämisestä ja Arvoa rahalle -raportoinnista. 

 

4 kommenttia “Arvoa rahalle eli valintojen maailma

 1. Kysyn vaan sanoo:

  Missä tämä raportti on julkaistuna? Olisi nyt oleellinen arvioitaessa KAS:n hyötyjä.

  1. Raide-Jokeri vastaa käyttäjälle Kysyn vaanID 226:
   Alkuperäinen kommentti käyttäjältä Kysyn vaan: Missä tämä raportti on julkaistuna? Olisi nyt oleellinen arvioitaessa KAS:n hyötyjä.
   Vastaus:

   Kiitos kysymyksestä. Arvoa rahalle -raportti julkaistaan kehitysvaiheen päätyttyä, alustavasti siis tämän vuoden kesäkuussa.

   1. Nimetön vastaa käyttäjälle Raide-JokeriID 229:
    Alkuperäinen kommentti käyttäjältä Raide-Jokeri: Kiitos kysymyksestä. Arvoa rahalle -raportti julkaistaan kehitysvaiheen päätyttyä, alustavasti siis tämän vuoden kesäkuussa.
    Vastaus:

    Missä tuo raportti on? En löytänyt

    1. Raide-Jokeri vastaa käyttäjälle ID 310:
     Alkuperäinen kommentti käyttäjältä : Missä tuo raportti on? En löytänyt
     Vastaus:

     Hei!

     Raide-Jokerin Arvoa rahalle -raporttia ei vielä ole julkaistu, mutta lisäämme sen nettisivuillemme sitten, kun se ilmestyy.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.