Allianssimallista on Raide-Jokerissa tunnistettu monenlaisia isompia ja pienempiä hyötyjä

Allianssimalli herättää tunteita. Allianssin ensikertalaiset saattavat odottaa hauskaa yhdessä tekemistä ja ulkopuolisilla on usein käsitys kivasta ja helposta työskentelystä. Allianssissa mukana olevat tietävät, että toki kivaakin on, mutta allianssissa vaaditaan myös ihmisten ja organisaatioiden sopeutumista uudenlaiseen yhteiseen tekemiseen ja toimintatapoihin. Hyvin usein edellytetään myös henkilökohtaiselle epämukavuusalueelle menemistä. Allianssin tarkoituksenmukaisuutta ja tarpeellisuutta on eri syistä kyseenalaistettu muun muassa päätöksentekijöiden suunnasta, mutta hetkittäin myös allianssin sisällä eri osapuolten toimesta. Miksi kustannukset ovat nousseet, vaikka allianssin on kerrottu pitävän kustannukset kurissa? Eikö riitä, että tehdään työt hyvin kuten ennenkin? Miksi tästä kaikesta huolimatta allianssimalli on osoittautunut hyväksi tavaksi toteuttaa Raide-Jokeri-projekti?

Osaamisen kehittäminen ja soveltaminen uudenlaisiin tarpeisiin

Kuten jo aiemmissakin Jokeri-blogin teksteissä on kuvattu, olemme luomassa jotain ihan uutta ja erilaista. Allianssitoiminnan keskeisenä perusideana on hyödyntää eri osapuolten osaamista ja siten tuottaa parempia ja tarkoituksenmukaisempia ratkaisuja tarkalla kustannustiedolla.

Koska pikaraitiotiehankkeille ei ole ollut Suomessa valmiina ohjeistusta, allianssissa on luotu suunnittelua ohjaamaan mm. suunnitteluperusteet sekä designkäsikirja. Ohjeet on luotu eri osapuolien yhteistyönä ja niihin on pystytty tuomaan mukaan kustannustietoisuus mukaan tavallista paremmin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ratkaisuissa olisi automaattisesti tingitty laadusta. Sen sijaan ratkaisuja etsittiin monipuolisempien taustatietojen ja pidemmälle vietyjen vaikutusten arviointien kautta.

Tarkempi ja sitovampi kustannustieto

Tieto Raide-Jokerin toteuttamiskustannuksista on allianssin kehitysvaiheessa tarkentunut ja kustannusarvio noussut. Kun tieto ja ymmärrys pikaraitiotien suunnittelun ja toteutuksen erityisvaatimuksista tiiviissä kaupunkirakenteessa on kasvanut, on pystytty tekemään tarkoituksenmukaisempia suunnitelmia tarkemmalla kustannustiedolla.

Allianssimallin keskeisimpiä hyötyjä Raide-Jokerissa on, että kehitysvaiheessa laskettu kustannus on mahdollisimman tarkka, kun eri näkökulmat ja vaikuttavat tekijät on otettu laajasti huomioon. Lisäksi kustannusarvio sitoo osapuolia ihan eri tavoin kuin muut toteutusmuodot.

Julkisessa keskustelussa kritiikki kustannusarvion tiukkuudesta kohdistuu usein palveluntuottajiin – koitetaanko tässä vedättää tilaajaa, veronmaksajia tai päättäjiä? Allianssissa osapuolet voittavat tai häviävät yhdessä ja riski kustannusten ylityksestä on kaikkien yhteinen huoli. Puolet ylityksestä tulee palveluntuottajien kannettavaksi. Toisin kuin välillä julkisessa keskustelussa esitetään, palveluntuottajilla ei allianssissa suinkaan ole ns. piikki auki.  Allianssimalli pyrkii kaikin keinoin ohjaamaan tekemistä hankkeen parhaaksi ja estämään pikavoittojen tavoittelua – allianssissa on pakko ajatella kokonaisuutta eikä yksittäisiä osia. Tavoitekustannuksen pitävyyttä avataan tarkemmin seuraavassa blogipostauksessamme.

Aikatauluhyötyjä ja yhtenäisyyttä

Allianssissa suunnittelu ja tuotanto etenevät yhteisenä prosessina, joka on aikataulullisesti huomattavasti tehokkaampi kuin kaksi erillistä ja niiden päälle yhteistyö- ja yhteensovitusvaihe. Suunnittelun, tuotannon ja tilaajaorganisaatioiden yhteistyönä suunnitteluratkaisuvaihtoehtoja karsittiin ja linjattiin siten, että rakentaminen on mahdollista toteuttaa järkevästi ja tehokkaasti. Huomioon on otettu niin vaikutukset lopputuotteeseen ja käytettävyyteen kuin rakentamiseen. Lopputulos on varmasti yhtenäisempi, järkevämpi ja kokonaisuutena edullisempi kuin jos 25 kilometrin linjauksen suunnittelu ja rakentaminen olisi pilkottu pieniin erillisiin toimeksiantoihin. Suunnittelun ja rakentamisen pilkkominen pieniin urakoihin kasvattaa kokonaisuuksien väliin jääviä rajapintoja, joissa piilee suuria lisä- ja muutostyöriskejä.

Alan kehittäminen

Allianssimalliin sisältyvä jatkuvan parantamisen periaate on mahdollistanut sen, että olemme koonneet uutta tietoa sekä luoneet uusia toimintatapoja ja -periaatteita ja testanneet ratkaisuja niiden toimivuuden varmistamiseksi. Myös tässä kaikkien osapuolten tieto esimerkiksi paikallisista olosuhteista ja niiden erityisvaatimuksista on ollut tarpeen. Olemme pystyneet eri toimijoiden osaamista, kontakteja ja kokemuksia hyödyntämällä luomaan sellaista osaamis- ja tietopohjaa, joka kehittää koko alaa. Allianssimalli mahdollistaa oppimisen ja kehittymisen.

Valmiina rakentamaan

Koska valtuustokäsittelyt Helsingissä ja Espoossa ovat vielä edessä, rakentamisen aloittaminen kesäkuussa 2019 ei ole vielä varmaa. Se on kuitenkin allianssissa toiveena ja tavoitteena ja siihen on pyritty valmistautumaan mahdollisimman hyvin. Allianssimalli on mahdollistanut sen, että rakentajat ovat olleet kehitysvaiheessa kiinteästi mukana suunnitteluratkaisuja tehtäessä, mutta myös toteutuksen valmistelua on pystytty viemään eteenpäin määrätietoisesti. Rakentamisen aloitusedellytykset ovat hyvät, jos lupa saadaan. Haluamme olla valmiina käynnistämään rakentamisen ja pystyä hyödyntämään heti ensimmäisen kesäkauden tehokkaasti.

Miten summaisin allianssimallin hyötyjä? Henkisellä tasolla allianssi kasvattaa muutoksen ja epävarmuuden sietoa, sillä saadaksemme valmista, vaaditaan keskeneräisten asioiden käsittelyä, kommentointia ja muutoksia. Emme etene perinteisesti askel askeleelta tilauksesta suunnitteluun ja rakentamiseen, vaan eri työvaiheet ja neuvottelut tapahtuvat joustavasti lomittain. Tämä vastannee siihen, miksi allianssimalli voi välillä vaikuttaa työläältä: teemme asioita eri tavalla ja yhteistyössä, jolloin reittimme lopputulokseen polveilee eri tavoin kuin mihin olemme tottuneet. Samalla kehitämme koko alan osaamista. Nämä ovat  välttämättömyyksiä, jotta saavutamme allianssin muut hyödyt, kuten täsmällisen kustannusarvion, tarkoituksenmukaiset suunnitteluratkaisut ja varmistamme sujuvan toteutuksen.

Hanna Herkkola
Kirjoittaja vastaa Raide-Jokerissa allianssikyvykkyyteen liittyvistä tehtävistä.

Yksi kommentti “Allianssimallista on Raide-Jokerissa tunnistettu monenlaisia isompia ja pienempiä hyötyjä

  1. Anssi ja Alli sanoo:

    Tuohon kommenttiin avoimesta piikistä pitää täydentää, että allianssiin kuuluu olennaisena piirteenä Open Book -periaate. Kaikki kustannukset ovat kaikkien allianssin osapuolten kesken läpinäkyviä. Kate joka näiden päälle tulee on sekin etukäteen kilpailutettu.

    Puhe avoimesta piikistä on siten täysin väärään tietoon perustuvaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *