Mistä tulet, Raide-Jokeri?

Tässä kirjoituksessa avaan Raide-Jokeri-projektin vaiheita. Miten nyt käynnissä olevaan allianssivaiheeseen on päädytty? Raide-Jokeri on projektina poikkeuksellinen, koska tilaajaosapuolia on kaksi. Projektia on lähdetty toteuttamaan allianssimallilla, jossa tilaajat, suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteisen projektiorganisaation. Miten tähän on päädytty?

Palataan heti aluksi muutama vuosi taaksepäin vuoteen 2016, Raide-Jokeri-projektin strategiavaiheeseen. Siinä HKL ja Espoon kaupunki tekivät isoja valintoja ajatellen hankkeen tulevaisuutta niin suunnittelun kuin toteutuksen kannalta, unohtamatta tulevaa lopputuotetta ja sen käyttäjiä. Nämä valinnat määrittelivät hankkeelle tilaajan tavoitteita ja reunaehtoja, päättivät toteutusmallin sekä hankintamenettelyn ja johtivat itse hankinnan suunnitteluun.

Näiden isojen valintojen jälkeen projektilla käynnistyi muodostamisvaihe. Tässä vaiheessa tilaajat laativat tarjouspyyntöaineistot, joita tämän tyyppisellä hankkeella ovat itse tarjouspyyntö, allianssisopimus sekä kaupallinen malli. Kilpailuttaminen päätettiin toteuttaa neuvottelumenettelyllä, jossa tärkeimmät elementit olivat allianssikyvykkyys, kyky tuottaa arvoa rahalle (laatu) sekä palkkioprosentti (hinta). Suunnittelija- ja urakoitsijaosapuolet kilpailutettiin erillisillä kilpailutuksilla, mikä poikkeaa vastaavista allianssikilpailutuksista, joissa tarjouskilpailuun osallistuvat yritykset (suunnittelijat ja urakoitsijat) ovat muodostaneet itse tarjoavat yrityskokoonpanot. Raide-Jokeri-projektin kilpailutuksessa HKL ja Espoon kaupunki tekivät valinnan, jonka tavoitteena oli löytää sopivimmat suunnittelijat ja urakoitsijat hankkeen läpiviemiseksi.

Kilpailutukset saatiin päätettyä vuoden 2017 loppupuolella, jonka jälkeen allekirjoitettiin KAS-vaiheen sopimus eli kehitysvaiheen allianssisopimus. Tästä hetkestä käynnistyi Raide-Jokeri-allianssi, jossa on mukana kaksi tilaajaosapuolta, kolme suunnittelutoimistoa ja kaksi urakoitsijaa. Raide-Jokeri-allianssissa on siis monta osapuolta tekemässä yhteisiä päätöksiä hankkeelle parhaaksi -periaatteen mukaisesti. Hankkeelle parhaaksi -periaatteessa kaikki osapuolet joko voittavat tai häviävät yhdessä, eli toisin sanoen hankkeen riskit ja mahdollisuudet jaetaan osapuolien kesken. Osaoptimointiin ei ole varaa. Tämän periaatteen toteutumiseksi Raide-Jokerissa noudatetaan allianssihankkeista tuttua kaupallista mallia, jonka tarkoituksena on ohjata työtä järkeviin, kustannustehokkaisiin ja laadukkaisiin valintoihin. Valintoja tehtäessä tarkastellaan myös tulevan lopputuotteen mahdollisia korjausohjelmia sekä ylläpitoa. Vaihtoehtotarkasteluilla varmistetaan hankkeen elinkaaritaloudellisuus.  

Vuoden 2017 joulukuussa alkoi hankkeen kehitysvaihe, jonka keston on ajateltu olevan noin 14 kuukautta. Tässä hankkeen vaiheessa tehdään suunnittelutyötä, minkä ohjaavana tekijänä ovat tilaajien tavoitteet hankkeelle. KAS-vaiheessa määritetään myös hankkeen tavoitekustannus, laaditaan toteutussuunnitelma sekä määritetään avaintulosalueiden mittarit. Hankkeen tavoitekustannus tarkentuu sitä mukaan, kun suunnitelmat ja toteutuksen suunnittelu etenevät. Tavoitekustannukseen vaikuttavia merkittäviä tekijöitä ovat valitut suunnitelmaratkaisut, toteutuksen aikataulu ja tuotantotekniikka, hankintoihin liittyvät kustannukset (hankinta-ajankohdat) sekä riskit ja varaukset. Tähän palettiin liittyvät valinnat ja päätökset tekee Raide-Jokeri-allianssi.

Kehitysvaiheen työskentely tähtää allianssin toteutusvaiheen huolelliseen valmisteluun. Näinkin vaativassa ja moniulotteisessa hankkeessa riskit ja epävarmuustekijät jaetaan kaikkien osapuolien kesken etukäteen sovitulla tavalla. Allianssimallilla pyritään tuottamaan läpinäkyvä hanke, jossa osapuolet tekevät yhteisiä päätöksiä tuottaakseen veronmaksajille mahdollisimman laadukkaan, kustannustehokkaan ja elinkaaritaloudellisen pikaraitiotien. On kuitenkin hyvä muistaa, että allianssi toteutusmuotona ei automaattisesti ratkaise näin suuren ja kompleksisen hankkeen haasteita. Töitä on tehty ja tullaan tekemään paljon.


Tomi Kotala
Kirjoittajan vastuualueena Raide-Jokerissa on kustannusseuranta.

Näytä kaikki blogikirjoitukset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.