Varikon työmaa etenee hyvää vauhtia – tutustu rakentamisen lukuihin

Helsingin Roihupellossa sijaitsevalla raitiovaunuvarikkomme työmaalla rakennetaan ratainfraa ja varikkorakennusta sulassa sovussa. Lähes hehtaarin kokoinen varikkorakennus koostuu raitiovaunujen huolto- ja säilytyshalleista. Maaliskuussa 2021 varikon töistä on tehty noin kolmannes. 

Tutustu varikon rakentamisen mielenkiintoisiin lukuihin!

Rakentaminen

 • 4,6 ha. Varikon tontti on kooltaan noin 4,6 hehtaaria, mikä vastaa kooltaan noin 6,5 jalkapallokenttää.
 • 272 000 tn. Varikon tontilla tehdyistä louhinnoista syntynyttä mursketta pystyttiin hyödyntämään Raide-Jokerin eri työmaalohkoilla noin 272 000 tonnia.
Louhinnoista syntynyttä mursketta on hyödynnetty monella eri työmaalohkolla Raide-Jokerin linjan varrella.
 • 45 000 m3 Varikon tontilla maankaivuuta on tehty noin 45 000 kuutiometriä.
 • 25 000 m. Rakennuksen perustuksiin on isketty ja porattu teräsbetoni- ja teräspaaluja yhteensä noin 25 kilometriä.
 • 25 000 m. Kaapeleiden suojaputkireittejä tontilla on noin 25 kilometriä.
Varikon tontti on kooltaan noin 4,6 hehtaarin kokoinen.
 • 20 500 tn. Pohjamaan puhdistusta pilaantuneista maista on tehty 20 500 tonnin verran. Pilaantuneita maita on poistettu alueelta purettujen bussien huolto- ja säilytyshallien ympäristöstä.
 • 3 100 m. Uusia jätevesi-, vesi- ja hulevesilinjoja on asennettu maan alle yli kolme kilometriä.
Varikkorakennuksen perustuksiin on isketty ja porattu teräsbetoni- ja teräspaaluja yhteensä noin 25 kilometriä.
 • 2 kpl. Varikon rakentamisen tieltä tontilta on purettu kaksi rakennusta: vanha bussien huoltorakennus ja bussien säilytyshalli. Ennen purkutöitä Raide-Jokeri-allianssi rakensi liittyvänä hankkeena HKL:lle uuden bussivarikon Roihupeltoon. Raitiovaunuvarikkoa rakennetaan vanhan bussivarikon paikalle.
 • 4 km. Varikon tontille raidetta tulee yhteensä noin neljä kilometriä, josta rakennuksen sisälle 1,7 kilometriä ja ulkopuolelle 2,3 kilometriä.
 • 24 kpl. Varikolle tulee 24 vaihdetta. Vaihteet ovat kuin risteyksiä, joissa raitiovaunu pääsee raiteelta toiselle.
Varikon tontilla sijaitsi aiemmin HKL:n vanha bussivarikko, joka purettiin varikon rakentamisen tieltä. Ennen purkutöitä Raide-Jokeri-allianssi rakensi liittyvänä hankkeena HKL:lle uuden bussivarikon Roihupeltoon.

Varikkorakennus

 • 30 kpl. Varikon säilytyshalliin mahtuu 30 pituudeltaan 35-metristä raitiovaunua. Säilytyshallia on mahdollista laajentaa tarvittaessa jopa 45-metrisille vaunuille.
 • 7 kpl. Varikon huoltohalliin mahtuu kerrallaan seitsemän vaunua: kolme korjaamopaikoille, yksi sorvipaikalle, kaksi vuorokausihuollon paikoille ja yksi pesupaikalle. Huoltohallin paikoilla on tilaa jopa 45-metrisille vaunuille.
 • 1 ha. Varikkorakennus huolto- ja säilytyshalleineen on suunnilleen yhden hehtaarin kokoinen.
Varikkorakennuksesta tulee noin hehtaarin kokoinen. Kuvassa varikon työmaa maaliskuussa 2021.

Kustannukset ja rakentamisaika

 • 70 M€. Varikon kokonaiskustannukset tulevat olemaan hieman alle 70 miljoonaa euroa.
 • 34 kk. Raitiovaunuvarikon rakentaminen aloitettiin lokakuussa 2019 ja rakennustyöt valmistuvat arviolta vuoden 2022 heinäkuussa. Rakennustyöt kestävät 34 kuukautta. Rakennusvaiheen jälkeen tehdään käyttöönottotestauksia vuoden 2022 loppupuolelle asti. Varikko on valmistuttuaan valmis ottamaan vastaan  pikaraitiolinjalle liikennöimään tulevat uudet Artic XL -raitiovaunut.
 • 100 henkilöä. Varikon työmaalla työskentelee vilkkaimpaan aikaan noin 100 henkilöä. Maaliskuussa 2021 varikon työmaavahvuus on noin 50 henkilöä.