Depåns byggplats framskrider i god takt – bekanta dig med byggandets siffror.

På spårvagnsdepåns byggplats som ligger i Kasåkern i Helsingfors byggs infrastruktur för spårvägen och en depåbyggnad i lika takt. Depåbyggnaden på nästan en hektar omfattar service- och förvaringshallar för spårvagnar. I mars 2021 har ungefär en tredjedel av arbetet med depån utförts. 

Bekanta dig med de intressanta siffrorna kring depåbygget!

Byggande

 • 4,6 ha. Depåns tomt har en areal på cirka 4,6 hektar, vilket motsvarar omkring 6,5 fotbollsplaner.
 • 272 000 ton. Av krosset från stenbrytningarna på depåns tomt kunde cirka 272 000 ton användas på Spårjokerns olika byggplatser.
Av krosset från stenbrytningarna på depåns tomt kunde cirka 272 000 ton användas på Spårjokerns olika byggplatser.
 • 45 000 m3 På depåns tomt har 45 000 kubikmeter schaktats bort.
 • 25 000 m. Sammanlagt cirka 25 kilometer armerad betong och stålpelare har slagits in och borrats i byggnadens fundament.
 • 25 000 m. Omkring 25 kilometer skyddsrör för kablar har lagts på tomten.
Depåns tomt har en areal på cirka 4,6 hektar.
 • 20 500 ton. Ungefär 20 500 ton förorenad alv har renats. Förorenad jord har tagits bort från området kring rivna service- och förvaringshallar för bussar.
 • 3 100 m. Över tre kilometer nya linjer för avloppsvatten, vatten och dagvatten har installerats under jord.

 

Sammanlagt cirka 25 kilometer armerad betong och stålpelare har slagits in och borrats i depåbyggnadens fundament.
 • 2 st. För att röja plats för depåbygget har två byggnader på tomten rivits: en gammal servicebyggnad för bussar och en förvaringshall för bussar. Före rivningsarbetet byggde Spårjokern-alliansen inom ett associerat projekt en ny bussdepå för HST i Kasåkern. Spårvagnsdepån byggs på platsen för den gamla bussdepån.
 • 4 km. På depåns tomt läggs sammanlagt cirka fyra kilometer räls, av vilka 1,7 kilometer är inne i byggnaden och 2,3 kilometer utanför.
 • 24 st. Depån ska få 24 växlar. Växlar är som korsningar, där spårvagnar kan byta från ett spår till ett annat.
För att röja plats för depåbygget har två byggnader på tomten rivits: en gammal servicebyggnad för bussar och en förvaringshall för bussar.

Depåbyggnad

 • 30 st. I depåns förvaringshall ryms 30 spårvagnar med en längd på 35 meter var. Förvaringshallen kan vid behov utökas så att den rymmer upptill 45 meter långa vagnar.
 • 7 st. I depåns servicehall ryms samtidigt sju vagnar: tre på verkstadsplatserna, en på svarvarplatsen, två på dygnsserviceplatserna och en på tvättplatsen. Servicehallens platser har rum för upptill 45 meter långa vagnar.
 • 1 ha. Depåbyggnaden med service- och förvaringshallar är till storleken cirka en hektar.
Depåns byggplats i mars 2021.

Kostnader och byggnadstidtabell

 • 70 M€. Totalkostnaderna för depån kommer att uppgå till lite under 70 miljoner euro.
 • 34 mån. Byggandet av spårvagnsdepån påbörjades i oktober 2019 och byggnadsarbetet uppskattas vara färdigt i juli år 2022. Byggnadsarbetet tar 34 månader. Efter byggnadsfasen utförs tester för idriftsättning fram till slutet av år 2022. När depån är färdig kommer den att kunna ta emot de nya Artic XL-spårvagnarna som ska trafikera på snabbspårvägen.
 • 100 personer. På depåns byggplats arbetar som mest cirka 100 personer. I mars 2021 är arbetsstyrkan på byggplatsen cirka 50 personer.