Varikkotiellä tehdään meluavia töitä viikosta 45 alkaen

Viikosta 45 alkaen Varikkotiellä aloitetaan raitiotien pohjan vahvistaminen. Pohja vahvistetaan paalutetulla teräsbetonilaatalla, joka rakennetaan teräspontein tuetussa kaivannossa.

Tuennasta ja paalutuksesta aiheutuu merkittävää melua ja tärinää lähiympäristöön.  Tuentaa ja paalutusta tehdään peräkkäisinä työvaiheina useaan kertaan. Meluavat työt jatkuvat arviolta jouluun asti.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä.