Valtuustot näyttivät vihreää valoa Raide-Jokerille

Espoon ja Helsingin kaupunginvaltuustot ovat hyväksyneet Raide-Jokerin hankesuunnitelman. Espoossa valtuusto päätti asiasta maanantaina 13. kesäkuuta ja Helsingissä päätös syntyi keskiviikkona 15. kesäkuuta. Valtuustojen päätökset tarkoittavat, että Raide-Jokeri toteutetaan.

Tavoitteena on aloittaa Raide-Jokerin rakentaminen soveltuvin osin jo vuonna 2017. Rakentamisajaksi on arvioitu noin neljä vuotta. Alustavan aikataulun mukaan Raide-Jokerin liikennöinti voisi alkaa arviolta elokuussa 2021.

Ennen rakentamisen aloitusta laaditaan vielä hankesuunnitelmaa tarkemmat suunnitelmat radasta ja katuympäristön muutoksista sekä viimeisteillään radan vaatimat asemakaavamuutokset.

Raide-Jokerin rakentamisen kustannusarvio on 275 miljoonaa euroa huhtikuun 2015 hintatasossa. Espoon osuus kustannuksista on 67 miljoonaa euroa ja Helsingin osuus 124 miljoonaa euroa. Valtio osallistuu kustannuksiin 84 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi Raide-Jokeri edellyttää uusia raitiovaunuja ja varikkoja, joiden kustannuksiksi on arvioitu 159 miljoonaa euroa.

Hankesuunnitelmaan sisältyy lisäksi sellaisia katuympäristön muutoksia, jotka on ollut suunnitelmien yhteensovittamiseksi välttämätöntä suunnitella Raide-Jokerin yhteydessä. Osa muutoksista on myös välttämätöntä toteuttaa ennen Raide-Jokerin rakentamista. Muutostöiden kustannuksiksi on alustavasti arvioitu 25 miljoonaa euroa, joka jakaantuu Helsingin, Espoon ja valtion kesken.

Seudun ensimmäinen pikaraitiotie

Raide-Jokeri on Helsingin seudun ensimmäinen pikaraitiotie. Se on suunniteltu kulkevaksi pääosin omalla väylällään erillään muusta liikenteestä, millä varmistetaan raitiovaunujen nopea ja häiriötön kulku. Nopeaa kulkua edistetään myös liikennevaloetuisuuksilla sekä muita raitiolinjoja pitemmillä pysäkkiväleillä. Raide-Jokerin keskimääräinen pysäkkiväli on noin 800 metriä. Rataa liikennöidään uusilla, korkealuokkaisilla raitiovaunuilla.

Raide-Jokeri korvaa nykyisen runkobussilinjan 550. Runkolinjan siirtäminen raiteille mahdollistaa kasvavien matkustajamäärien kuljettamisen tulevaisuudessa. 550 on jo nyt Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity bussilinja. Linjalla on päivittäin noin 40 000 matkustajaa, ja linjan bussit jonoutuvat ruuhka-aikoina.

Raide-Jokeri parantaa merkittävästi seudun poikittaisen joukkoliikenteen palvelutasoa ja luotettavuutta. Se mahdollistaa myös merkittävän määrän uusia asuntoja nopean raideyhteyden varteen.

Espoon kaupunginvaltuusto 13.6.2016

Helsingin kaupunginvaltuusto 15.6.2016