Uutta kaapelinsuojausjärjestelmää pilotoidaan Viikinkaarella

Kun rakennetaan tulevaisuuden uudenlaista infraa, on oltava avoin innovaatioille ja uusille ratkaisuille.

Raide-Jokerin rakentamisen yhteydessä Helsingin Viikinkaarella telekaapeleiden asennukseen käytetään perinteisten kaapelinsuojaputkien sijaan tilaa säästävää Cubis Multiduct -kaapelikanavaa (myöhemmin tekstissä Cubis). Suomen katurakentamisessa ratkaisu on uusi ja Raide-Jokeri-hankkeessa hioutunut onnistuneen kehitystyön tulos.

Cubis-kanavassa on tilaa usealle kaapelille. Sen ansioista kaapelit vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti asennetuissa suojaputkissa. Kaapelikanaviin on vedetty muun muassa eri operaattorien ja yliopiston valokuitukaapeleita.

Monireikäinen neliskulmainen Cubis Multiduct -kaapelikanava Helsingin Viikinkaarella.
Cubis Multiduct -kaapelikanavan rakenne säästää tilaa ahtaissa paikoissa.

Tilansäästöä Viikinkaarelle

Uusi kaapelinsuojajärjestelmä soveltuu erityisesti ahtaissa paikoissa käytettäväksi. Raide-Jokerin työmailta kokeilukohde löytyi Helsingin Viikinkaarelta, missä heikosti kantavan maaperän vuoksi rakennettu tärinäeristyspaalulaatta ja yliopisto- ja muiden tutkimusrakennusten läheisyys asettavat rajansa käytettävissä olevalle katutilalle.

Erityisesti rataympäristöön soveltuvat muoviset, neliskulmaiset kaapelinsuojalinjat koostuvat toisiinsa liitettävistä monireikäisistä kaapelielementeistä. Elementin muoto antaa suuremman poikkileikkauspinta-alan yksittäiselle kanavalle ja säästää tilaa ahtaassa katurakenteessa. Tilansäästö muodostuu reikien pakkaamisesta rinnakkain, eikä välitiloja tule. Järjestelmään kuuluvat myös omat kappaleet kaarteille ja mutkille sekä levymäisistä osista koottavat kaapelikaivot.

Neliskanttiset Cubis-kaapelikaivot ovat muovia ja ne kootaan levymäisistä osista.
Myös kaapelikaivot ovat muovia ja ne kootaan levymäisistä osista. Cubis-järjestelmässä myös mutkille ja kaarteille on omat kappaleensa.

Cubis-kaapelikanavan asennus aloitettiin Viikinkaarella elokuussa 2020. Yhtenäistä kaapelilinjaa Viikinkaarelle on vedetty yli kilometri, sillä kadun poikkileikkauksessa linjoja on useita.

Työmaalla saatujen kokemusten perusteella uudenlaisen kaapelikanavan asennus on ollut nopeaa ja helppoa. Materiaalin keveyden ansiosta kanavia on helppo käsitellä. Lisäksi putkien klipsiliitokset pysyvät suojaputkien muhveja paremmin paikoillaan – kaivettaessa kanaaleja esiin liitokset eivät aukea vahingossa, jolloin käyttöikä on pidempi ja käyttövarmuus parempi. Ratkaisu on myös putkien elinkaaren aikana varmempi ja taloudellisempi.

Kaapelinsuojaputkia Viikinkaarella
Perinteiset kaapelinsuojaputket tarvitsevat katurakenteesta mm. suuremman tilan ja ympärystäytöt kuin Cubis Multiduct -kanavat.

”Suhtauduimme työmaalla uuteen ratkaisuun alusta saakka positiivisin mielin. Kaapelikanavan hyödyt tulevissa hankkeissa ovat selkeästi nähtävissä erityisesti ajan- ja tilansäästön näkökulmasta”, Raide-Jokerin Viikinkaaren aluevastaava Teemu Manninen mainitsee.

Helppoudesta huolimatta asennuksessa kohdattiin myös haasteita. Materiaali ei asennuskokemusten perusteella kestä kovin hyvin pistemäisiä kuormia ja asia ratkaistiin tekemällä kanavien ympärille alkutäyttö kivituhkalla, vaikka valmistaja lupaa täytön onnistuvan myös karkeammilla kiviaineksilla.

Raide-Jokerin Viikinkaaren aluevastaava Teemu Manninen kehuu uuden kaapelinsuojajärjestelmän mukanaan tuomaa ajan- ja tilansäästöä.


Ratkaisua suunniteltiin yhteistyöllä

Uusi Cubis-kaapelisuojausjärjestelmä oli esillä vaihtoehtona jo Raide-Jokerin kehitysvaiheessa. Hankkeen kehitystyöryhmä näki ratkaisussa potentiaalia infran käytettävyyden parantamisessa. Mahdollisuuksista ja haasteista keskusteltiin teleoperaattoreiden ja Helsingin kaupungin edustajien kanssa. Epäilyiltäkään ei vältytty, mutta uudenlaisen ratkaisun potentiaali haluttiin valjastaa käyttöön yhteistyöllä.

Ennen kuin ratkaisu valittiin, materiaalintoimittajan kanssa käytiin keskusteluja kaapelikanavan ominaisuuksista, hyödyistä sekä testi- ja käyttökokemuksista. Yhteistyö materiaalintoimittajan kanssa sujui jouhevasti, sillä apua saatiin esimerkiksi vanhojen johtosiirtosuunnitelmien muokkaamisessa uuteen järjestelmään sopivaksi.

”Cubis on askel asfaltin alla olevan infran käytettävyyden parantamiseen ja siten häiriöttömämpään kadun käyttämiseen. Uusien ratkaisujen kokeilemiseen liittyykin yleinen haaste – ennakkoluulojen ja vastoinkäymisten voittaminen ja niiden jälkeen eteenpäin jatkaminen”, Raide-Jokerin suunnittelun ohjauksessa työskentelevä Kyösti Ratia toteaa.

Kaapelikanavassa pitkän tähtäimen potentiaalia

Cubiksen ja tavallisen kaapelisuojauksen välillä tehtyjen työteholaskelmien perusteella prosentuaalinen kustannusero on todella pieni. Elinkaarenaikaiset hyödyt suojaputkien kunnossa ja avoimina pysymisestä ovat isoja odotusarvoja, joilla vastaavan investointikustannuksen Cubis tulisi edullisemmaksi elinkaaren aikana.

Projektinjohtaja Jyrki Paavilainen Helsingin kaupungilta kommentoi uudessa ratkaisussa olevan paljon mahdollisuuksia yhteisrakentamisen kehittämisen näkökulmasta.

”Cubiksen hyödyt ja lisäsijoittamispotentiaali nähdään vielä paremmin vuosien päästä, kun ratkaisu on ollut jonkin aikaa käytössä.”

Cubis tuo etunsa myös yhteisiin kunnallisteknisiin työmaihin (YKT), sillä osapuolten mukaan tuleminen myöhemmin on helpompaa. Kaapelikanavan rakenteen avulla kaapeleiden sijainti pystytään varmistamaan entistä helpommin. Lisäksi uuden kaapelisuojausjärjestelmän avulla voidaan paremmin varautua passiivi-infran (kaapelikanavien ja putkien) yhteiskäyttöön.