Uuden bussivarikon kustannuksia käsiteltiin HKL:n johtokunnassa

Raide-Jokerille rakennetaan raitiotievaunuvarikko tontille, jossa sijaitsee nykyisin bussivarikko. Nykyinen bussivarikko puretaan, ja uusi bussivarikko valmistuu läheiselle tontille. Raide-Jokeri-allianssi toteuttaa bussivarikon liittyvänä hankkeena, jonka HKL rahoittaa.

Suunnittelun edetessä bussivarikon tekniset ja toiminnalliset vaatimukset kasvoivat alkuperäisistä. HKL on tarkentanut esimerkiksi teknisten järjestelmien vaadittua laatutasoa, ja kaavamuutosprosessissa on ilmennyt tarve biosuodatusaltaalle. Näiden muutosten suunnittelu ja toteuttaminen aiheuttavat lisäkustannuksia. Uusi kustannusarvio on 4,95 miljoonaa euroa eli noin 350 000 euroa alkuperäistä arviota korkeampi. HKL:n johtokunta hyväksyi korotetun kustannusarvion kokouksessaan 2.4.2020. Summa sisältää suunnittelun, rakentamisen sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt.

Alkuperäinen päätös uuden bussivarikon rakentamisesta tehtiin varsin myöhään ja sen takia selvästi puutteellisimmilla suunnitelmilla kuin muista Raide-Jokerin toteuttamista kohteista. Bussivarikon kustannukset ovat osa koko Raide-Jokerin kustannusarviota, joten kustannusylitystä on mahdollista kompensoida muissa kohteissa saatavilla säästöillä. Lopullinen laskelma kokonaisuudesta tehdään Raide-Jokeri-projektin taloudellisen loppuselvityksen yhteydessä.

Raide-Jokeri-allianssi toteuttaa bussivarikon liittyvänä hankkeena HKL:n tilauksesta. Liittyvät hankkeet ovat muutoksia, jotka eivät aiheudu suoraan raitiotien rakentamisesta mutta ne synergiaetujen vuoksi välttämätöntä tai kannattavaa suunnitella tai rakentaa Raide-Jokerin yhteydessä.

Bussivarikko valmistuu kesällä 2020.