Voisivatko raiteet sijaita Ravitiellä kadun eteläpuolella?

Asiaa on tutkittu, mutta Perkkaantien ja Ravitien liittymässä olevan voimalaitosrakennuksen suojaetäisyyden ja liittymän muodon takia raitiotien liittyminen Perkkaantieltä ravitien eteläpuolelle ei ole mahdollista. Lisäksi ajoneuvoliikenne tulisi  tässä vaihtoehdossa hyvin lähelle tontteja. Asumismukavuuden kannalta raitiotie on suositeltavampaa sijoittaa lähemmäs asutusta, koska se on ajoneuvoliikennettä hiljaisempaa, siitä ei tule päästöjä ja sen liikennöintiajat ovat rajalliset.