Mitä ovat EMC-mittaukset?

EMC (Electromagnetic Compatibility) -testeillä varmistetaan elektronisten laitteiden ja järjestelmien häiriöttömyys ja yhteensopivuus toisten laitteiden ja järjestelmien kanssa. EMC-testeillä tarkastetaan, että laitteet toimivat häiriöttömästi ja turvallisesti, ja että ne eivät häiritse muita laitteita tai järjestelmiä.

EMC-testejä suoritetaan yleisesti elektronisten laitteiden ja järjestelmien, kuten tietokoneiden, puhelimien, sähköajoneuvojen, lääketieteellisten laitteiden ja ilmailualan järjestelmien parissa. Testejä tehdään standardoitujen menetelmien ja laitteiden avulla, kuten sähkömagneettisilla kammioilla ja mittalaitteilla.

Raide-Jokerin EMC-mittaukset suoritetaan neljällä vaunulla. Mittauksia tehdään Viikissä, Pitäjänmäen teollisuusalueella Blueforsin kohdalla sekä Otaniemessä.