Miten esteettömyys on huomioitu Raide-Jokerin suunnittelussa?

Tavoitteena on, että raitiovaunukalusto, pysäkit ja jalankulkuyhteydet pysäkeille ovat esteettömiä. Kaluston suunnittelussa tehdään käyttäjälähtöisiä esteettömyystestauksia, jotta esteettömyys saadaan huomioitua suunnitteluratkaisuissa mahdollisimman monipuolisesti. Vanhukset, lapsiperheet ja muut käyttäjät, kuten näkö- ja kuulovammaiset tai pyörätuolia käyttävät henkilöt, on otettu huomioon niin kaluston, pysäkkien kuin informaatiojärjestelmänkin suunnittelussa ja rakentamisessa.