Millä perusteella reitin linjauksesta on päätetty?

Asiaa on tutkittu 1990-luvulta alkaen. Linjauksesta päätettäessä on haettu kompromissia matkustajamäärien ja matka-ajan välillä. Pääosin linjaus on lyöty lukkoon alustavassa yleissuunnitelmassa. Siinä reitti tosin kulki Laajalahden kautta Tapiolaan.

Espoon kaupunki teetti Otaniemessä toimivien yhteisöjen aloitteesta selvityksen Otaniemen liittämisestä Raide-Jokerin piiriin. Selvityksen perusteella Espoon hankesuunnittelua päätettiin jatkaa Leppävaarasta Otaniemeen ja Keilaniemeen kulkevan ratalinjauksen pohjalta. Linjauksella saatiin Espoossa enemmän matkustajia ilman että matka-aika muuttui pidemmäksi.