Usein kysytty kysymys: Miksi Raide-Jokerin linjausta ei kannata siirtää kauemmas Viikin herkistä tutkimuslaitteista?

Helsingin Sanomat on joulukuussa kirjoittanut kaksi artikkelia koskien Raide-Jokerin tärinän ja sähkömagneettikentän aiheuttamia vaikutuksia Viikin yliopistokampuksella sijaitseville herkille tutkimuslaitteille. Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto etsivät parhaillaan yhdessä ratkaisuja, joilla pikaraitiotien sähkömagneettikentän ja tärinän vaikutuksia herkille tutkimuslaitteille voidaan lieventää. Erilaisia vaimennusratkaisuja on mahdollista toteuttaa sekä radassa että kiinteistöissä, joissa tutkimuslaitteet sijaitsevat. Aluksi selvitetään toteutettavissa olevat ratkaisuvaihtoehdot ja niiden toimivuus. Tämän jälkeen päätetään siitä, mitkä toimenpiteistä toteutetaan ja kuka niiden kustannuksista vastaa. Olemme luottavaisia sen suhteen, että laitteiden suojaamiselle löytyy kaikkia osapuolia tyydyttävät ratkaisut, eikä Raide-Jokerin linjausta tarvitse enää tässä vaiheessa muuttaa.

Raide-Jokerin linjauksen säilyttämiselle Viikinkaarella on monia syitä. Tärkein syy säilyttämiselle on se, että pikaraitiotie halutaan tuoda mahdollisimman lähelle sen matkustajia. Viikinkaari on Viikin yliopistokampuksen keskus, jonne monien Raide-Jokerin matkustajien reitit suuntautuvat. Raide-Jokerin linjaus on ollut näkyvillä Helsingin yleiskaavassa vuoden 2002 yleiskaavasta lähtien ja koko aluetta on suunniteltu siitä lähtökohdasta käsin, että pikaraitiotie ja sen pysäkki sijaitsevat Viikinkaarella. Pysäkin sijainti Viikinkaarella mahdollistaa myös hyvät vaihtoyhteydet Lahdenväylää kulkeville linja-autoreiteille sekä tulevalle Viikin–Malmin pikaraitiotielle, jonka pysäkki on suunnitteilla Latokartanonkaarelle.

Raide-Jokerille on ehdotettu vaihtoehtoisia linjauksia, jotka kiertäisivät herkät tutkimuslaitteet kauempaa. Ensimmäinen ehdotetuista linjauksista kulkee Viikintien kautta. Linjauksen siirtäminen Viikintielle veisi Raide-Jokerin pysäkkeineen kauemmaksi sen käyttäjistä ja tätä kautta huonontaisi pikaraitiotien palvelutasoa. Lisäksi läheinen luonnonsuojelualue rajoittaa täydennysrakentamismahdollisuuksia Viikintien ympäristössä, jolloin pikaraitiotien pysäkin läheisyyteen ei olisi mahdollista tuoda niin paljon uutta asutusta kuin tavoitteena on.

Viikintie on alueen pääkatu, jolla on paljon läpiajoliikennettä. Jotta Raide-Jokeri mahtuisi Viikintien liikennemäärien sekaan, pitäisi sille rakentaa omat kaistat, mikä tarkoittaisi käytännössä kadun leventämistä. Tällöin katualue siirtyisi nykyiselle pellolle ja tontille, joka vaatisi puolestaan kaavamuutoksen. Kaavamuutokset aiheuttavat aina aikataulujen venymistä ja kasvaneita kustannuksia. Alustavien tarkastelujen perusteella itäisemmän kiertoliittymän läheisyydessä rakennusten välinen etäisyys ei välttämättä edes riittäisi kadun leventämiseen. Viikinkaarella kadun leventämistä ei tarvita, sillä pikaraitiotie mahtuu liikennemäärien puolesta siellä muun ajoneuvoliikenteen sekaan (ns. sekaliikennekatu).

Toinen ehdotetuista linjauksista kulkee Pasteurinkadun ja Viikintien kautta. Tämä linjaus toisi Raide-Jokerin reitille kaksi uutta jyrkkää käännöstä, joiden myötä matka-aika pitenisi useita kymmeniä sekunteja. Tämä puolestaan lisää pikaraitiotien operointikustannuksia. Myös Pasteurinkadun reitti vaatisi kaavamuutoksia, sillä jyrkät käännökset edellyttäisivät raitiotien linjaamista nykyisten tonttien puolelle.