Tärinäeristys- ja magneettikompensaatiorakenteet suojaavat herkkiä tutkimuslaitteita

Viikinkaaren tiedepuiston ja Viikintiellä radan välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Yliopistollisen eläinsairaalan kohdalle toteutetaan Raide-Jokerin rakentamisen yhteydessä tärinää eristäviä ja sähkömagneettikenttää kompensoivia rakenteita.

Tiedepuiston alueella sekä Eläinsairaalalla on käytössä herkkiä tutkimuslaitteita, joiden vuoksi on ollut tarpeen tehdä erityisiä suojaustoimenpiteitä. Niiden tarkoitus on varmistaa herkkiä tutkimuslaitteita vaativa tutkimustoiminta. Tavanomaisessa kaupunkiympäristössä tärinästä ja sähkömagneettikentästä ei aiheudu haittoja ympäröiville toimijoille tai asukkaille.

Suojaustoimenpiteitä ovat:

  • paalulaattarakenne ja tärinäeristys radan alle Viikinkaarella
  • rata- ja ratasähkörakenteiden sähkömagneettikentän kompensaatiorakenteet Viikinkaarelle ja Viikintielle
  • radan tärinäeristysrakenne Eläinsairaalan kohdalle

Hankesuunnitelma kaupunginvaltuuston käsittelyssä 22.9.2021

Viikinkaaren alueelle tehtävistä tärinäeristysratkaisuista on neuvoteltu Helsingin yliopiston kanssa vuodesta 2019 alkaen. Neuvottelut saatiin päätökseen keväällä 2021, minkä jälkeen asia on edennyt päätöksentekoon. Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee keskiviikon 22.9.2021 kokouksessaan Viikin tiedepuiston tärinäeristyksen ja kompensaatiorakenteiden hankesuunnitelmaa. HKL:n johtokunta ja Helsingin kaupunginhallitus ovat käsitelleet asian kesä–syyskuussa 2021.

Eristysrakenteista on tiedetty aiheutuvan kustannuksia jo Raide-Jokerin hankepäätöstä tehtäessä. Hankkeen kokonaishinta on 10 684 000 euroa heinäkuun 2021 kustannustasossa. Hinta sisältää suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen aikaiset muutokset. Edellä mainittujen rakenteiden lisäksi hankesuunnitelmaan sisältyy varaus Eläinsairaalaan myöhemmin mahdollisesti tehtävään lisätärinäeristysrakenteeseen.

Helsingin kaupunki maksaa rataan liittyvät eristys- ja kompensaatiorakenteet. Yliopiston rakennuksiin ja laitteisiin mahdollisesti tarvittavat muutokset maksaa yliopisto itse.