Taimistontien risteyksessä porataan jätevesiviemäri Pitäjänmäentien ali

Taimistontien ja Pitäjänmäentien risteyksessä porataan jätevesiviemäri Pitäjänmäentien ali. Viemäriä rakennetaan myös Taimistontien suuntaan. Kaivanto tulee risteyksen keskelle, minkä vuoksi risteys suljetaan moottoriajoneuvoilta 6.4.2021 alkaen heinäkuuhun asti. Lue lisää liikennejärjestelymuutoksista. 

Rakentamiseen liittyy meluavia työvaiheita. Kaivanto tuetaan ponttiseinillä, joiden lyöminen maahan aiheuttaa melua lähiympäristöön. Pontitusta tehdään kolmessa noin viikon kestävässä vaiheessa. Ensimmäinen vaihe alkaa tiistaina 6.4.2021. Myös ponttien poistosta aiheutuu melua.

Strömberginpuiston reunassa louhitaan kalliota viemärin tieltä arviolta kesäkuussa. Louhinnan ajankohta tarkentuu lähempänä.

Pitäjänmäentien rakennustyöt välillä Pajamäentie–Purotie valmistuvat pääosin syksyllä 2021.

Pahoittelemme rakentamisesta aiheutuvaa häiriötä!